Trang chủ Clbmohinh.com

Forum Themes:
Welcome !

 Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly

Change Page: 123 > | Showing page 1 of 3, messages 1 to 25 of 72
Author Message
onlytwo

 • Total Posts : 1127
 • Reward points : 0
 • Joined: 03/06/2009
 • Status: offline
Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 25/06/2010 - 04:21:30 (permalink)
Phong trao may bay,làm  bang Depron thinh hanh, vi tanh cach 'dê lam' 'nhanh chong' , da so thê hê tre, quen mât vai khai niem ve 'canh bang' cua may bay,Nhân dip sua chua lai canh may bay, (vi bo trong 'nha xe' canh bi rach !!) onlytwo dua ra tren dây, nhung hinh anh, khi lam lai canh chiec may bay nay ,1 loai may bay, lam gian di ,khong tôn kem va theo nguyen tach 'can ban' cua canh may bay, va de cho thay, voi 'kiêu mâu' cô diên, may bay se bay 'LUON' tuyet voi ,se 'NHE' hon ca nguyen lieu 'depron'. Dây la may bay loai 'SLOW-FLY' (bay châm) ,thuc hien duoc no, cac ban , co the, choi 'indoor' hoac 'Out-door' deu duoc, khong cân khoang dât Rông, Bay thât châm va co the , vua di bô voi chiec may bay, cung la mot cach choi thu vi
 Chiec may bay 'Slow-Fly' cua onlytwo thuc hien, se co nhung chi tiêc nhu sau:
 -Canh may bay =88X22cm
 -Than may bay (chieu dai)=80cm
 - Duôi sau = 44X18cm
 -Duoi dung= 28X25cm
 - Dung 2 servos 9grs/1servo
 -Dông co=20 grs
 - Chong chong = 10X4,5
 - Pile= 1.000mAh 2 thanh phan = 7,4 volts
 - ESC= 12Amp
 - RX= Cân 3 kênh (onlytwo dung cai RX 5 kênh , nang hon chut)
 - Trong luong TAT CA khi bay =230 grs ( onlytwo dung con oc to- de lam nang Dâu may bay) = 242 grs

Onlytwo vua hoan thanh xong, co chup anh, cua moi giai doan thuc hien , tren gân 80 buc anh, se tuan tu
goi trên day, de ban nao , ham thich lam loai may bay nay- co the co Y NIÊM va theo doi, neu muon thuc hien va co nhung câu hoi, cu Dat ra trên day, onlytwo se tra loi, theo Kha Nang hieu biet cua minh thoi. Vây hén

Bat dâu:
....................
 Dây la chiec may bay, voi thân va canh 'ô trôc', onlytwo lam bang ong carbon 4mm , rong ben trong , nen nhe-Tuy nhien , co the dung Tre ,chuot lai (loai tre khô) se ran chac va van co the nhe va de thuc hien thoi, cac phan noi lien voi nhau, onlytwo dung ong  'nylon, loai ong nuoc ,dung trong cac loai hô nuoi ca ,de 'RAP' cac phan cua than chiec may bay , Dung loai 'tre' chuot tron, co duong kinh khoang 4mm la an tiên!


..........................
2 servos, duoc gan 2 bên , cua thân may bay, nen gan , cang sat ve phai truoc cua Dâu may bay, cang tôt , va dung he thong dây' (loai kevla, khong co 'gian ra' khi keo , va gan 2 dâu cua 'cân' dieu khien , cua 'servo' , sau do 'luôn' vao nhung ong nylon, de thân may bay, KHONG  bi vuong bân vi nhung soi dây'diêu khien nay :
...................
Than may bay, gan lien nhau , bang nhung ong nylon nhu sau :


---------------------------------------------


hinh dang canh sau :
Banh xe sau, dinh liên voi canh sau ('rudder) de o thê chay trên mat dât- co theo, queo 'trai -Phai' de dang , luc cât canh


<message edited by onlytwo on 25/06/2010 - 05:36:23>
 
#1
  onlytwo

  • Total Posts : 1127
  • Reward points : 0
  • Joined: 03/06/2009
  • Status: offline
  Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 25/06/2010 - 05:20:49 (permalink)
  Phân quan trong, cach lam canh may bay, onlytwo tach roi,phan trên, VIÊT XONG va Thêm HINH anh vao ,vi khong kip goi, ,mât hêt công trinh da lam!!!!! chan thiêt!!!!

  Se lam tro lai ......Con tiêp
  Trong khi cho doi, co thê xem Video sau day, ve cach dieu chinh may bay canh bang ( chi co the 'luon' neu may bay co canh CO  'Profil' cong ( nervure ),May bay canh bang co canh bang depron khong co  dô cong (profil) khong thê luon duoc, nhung co the dieu chinh bang cach nay(khong hieu qua lam !!!)

  <message edited by onlytwo on 25/06/2010 - 07:33:52>
   
  #2
   voquy

   • Total Posts : 72
   • Reward points : 0
   • Joined: 09/02/2009
   • Location: Đồng nai
   • Status: offline
   Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 25/06/2010 - 09:19:57 (permalink)
   Tôi cũng có 1 chiếc gần giống như vậy, cánh bằng depron, thân = ống carbon + que tre; lúc nào cũng để trên xe, có dịp là lấy ra bay, rất tuyệt. Nhưng bay vẫn nhanh chứ không chậm như của onlytwo. Cho nên voquy rất ủng hộ topic này và theo dõi để làm theo. Khộng biết video clip này có quay chậm lại để dễ quan sát hay không, chứ nếu thật chậm như vậy thì quá tuyệt.
    
   #3
    qdado

    • Total Posts : 377
    • Reward points : 0
    • Joined: 27/06/2007
    • Location: 125A Trần Quang Khải-F8-TP Đà Lạt
    • Status: offline
    Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 25/06/2010 - 01:28:52 (permalink)
    quá tuyệt.....nhưng bác onlytwo làm bằng depron dầy bao nhiêu mm vậy?
    DT:0928 799007 
    yahoo:qdado2003
    ĐC:125A Trần Quang Khải-F8-TP Đà Lạt
    ĐT Nhà:063553733
    Thú vui tao nhã....Giặt tã cho con...
     
    #4
     onlytwo

     • Total Posts : 1127
     • Reward points : 0
     • Joined: 03/06/2009
     • Status: offline
     Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 25/06/2010 - 03:00:54 (permalink)
     Tiêp theo:
      Cach lam 'nervures' :
      Canh truoc + 2 canh sau, dêu lam bang 'carbon 1,5mm -Co the dung tre chuot ,nhât la phan 'vo' bên ngoai cua ong tre-se chac chan va uon cong dê dang,nhung phan nôi lien nhau, dung dây thep duong kinh= 0,5mm ,kep vao va dung chi ,quân chung quanh, sau do, cho vai giot 'super-glue' vao,se chac chan va cô dinh . canh nay, onlytwo làm voi 1 nervure o giua va 4 nervures chung quanh, tong cong, cân 9 nervures.
      Dung 'dao cat' gô balsa (chi dan trong phan may bay dây thung) va mieng gô balsa , bê dây 2mm , cat theo 'song ' cua gô balsa , bê ngang 4mm ,nhu sau:     ----------------
     Dung thau ,dung nuoc nong, va 'nhung' 18 cong balsa nây, vao , va dê lau chung 7 phut:


     Trong khi cho doi, dung 1 mieng nhôm mong, uon theo hinh dang 'profil' cua 'nervure' nay:

     Sau khi, nhung nuoc xong, câp dôi, 2 cong balsa  trên +duoi ,va dung bang keo, ep nhung cong balsa nay, sat vao mat cua mieng nhôm:

     O VN; co Nang tôt, dat mieng nhôm ,kep nhung cong nervures nay , ngoai troi nang, (nêu kien nhan) hoac  nêu co thê, dung may xay toc, hay may 'thôi hoi nong' , thôi dai theo nhung cong balsas nây, nho suc nong, balsa se giu nguyen hinh dang,nhu sau:


     Sau khi ho nong xong, tach roi balsa va mieng nhôm :


     dung keo UHU loai 'baton' (nhu thoi son) cha tren mat cua 2 mieng balsas ,roi dan 'chông' lên nhau, Nhung nervure nay, sau khi dang theo dô 'cong cong' nay- se giu nguyen hinh dang cua no, onlytw, co nhieu 'giây' mong bang 'carbon', nên dan 'ep' thêm vao giua- 2 cong balsas nây- dê nervures, 'chac chan hon (Khong cân thiet, neu KHONG CO ,giây 'carbon' nay


     Khi hoan thanh, nhung cong nervures nay- se co hinh dang nhu sau:


     Dung giây nham ,'bào' de nervures 'thanh - dpei + dep , sau do dan lên canh may bay, phân giua dâu tien, va khoang cach, chua dêu nhau, nhung nervures gân trung tâm =cao hon chut chut, so voi 'nervures vê phai ngoai-, muc dich dê 'dô nâng' cua canh, quan trong o trung tâm - Vi vay, nhung cong 'nervures' nây- nen bang nhau, vê 'phân duôi' cua nervure- cân phân 'cong o dâu nervure' , cat ngan  tu tu, ,dên phan ngoai cung cua canh may bay:     Sau khi xong phan nây, chi cân 'bôc' giay' len cap canh,Van dung keo UHU loai 'baton' , tret dêu tren khung canh maybay, va co the dung, loai nylon , loai 'trong',giong nhu giay de bit thuc an- loai mong nhât-O dây , onlytwo dung giây loai bao canh may bay- du hoi nang chut chut, loai giay nay, nhung chiec may bay nây, van nhe:
     va dây la hinh dang sau cung:
     Trang bi ESC+RX+Pin o dâu may bay , va dem cân, trong luong chung, theo hinh chup

     Châm dut noi dây . Cam on da theo doi  va lam NHUC DÂU cac ban doc!!!

     Ghi nhân: May bay rat nhe, dung chong chong 10X4,5 la duoc, neu co chong chong 10X3,8 cang TÔT ,se cang bay THAT CHÂM , neu dung chong chong nây. May bay nây ,co the , chay tren co và cât Cât canh, voi duong bay chi can dai 1 thuoc hay 2 thuoc, Bay len cao ,ngung may lai, no se 'LUON' nhe nhang va bay rat lâu (may bay canh lam THANG bang depron, nhu da so dang lam, chi co tron , khi ngung may ,la se ROT ,  nhung KHONG THÊ ' luon ' va co the lam 'looping rât CHÂM va TUYET VOI!!
      
      
     <message edited by onlytwo on 26/06/2010 - 10:03:20>
      
     #5
      drphu

      • Total Posts : 250
      • Reward points : 0
      • Joined: 27/02/2010
      • Location: go vap - Q5 HCM
      • Status: offline
      Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 08/07/2010 - 05:27:12 (permalink)
      Chào BÁc ONLY TWO !
      Máy Bay tuyệt với quá ! loại này rấT thích hợp cho những người mới nhập môn vì bay chậm nên sẽ dễ điều khiển , dể điều khiển thì sẽ khó đập, nhẹ và có khung sườn thế này thì có đập chắc cũng khó gãy hihi !  Con rất thích chiếc này  ! đang căng mắt ra nhìn cái khung sườn nhưng nó nhiều chi tiết quá hoa cả mắt ! Bác có thể  :
              - làm rõ thêm các chi tiêt kết nối bằng cách thêm vài hình chụp thẳng từ trên xuồng chổ thân máy bay , và phần khớp chổ đuôi . hoặc hay hơn cả là bác có 1 sơ đồ thì hay quá ! hihi!  đòi hỏi quá nhỉ ?
              - Các khớp nối chổ nhiều cây cảbon chụm vào nhau mình cột các đầu ống nhựa hồ cá lại rồi bôi keo hay đôt cho nó dín vậy bác. phần này làm không khéo máy bay chắc nó sẽ méo mó không cân xứng quá  .
      Cuối cùng là phần đuôi máy bay bác chưa làm rõ lắm hihih!
       
      Con có 1 đề nghị , hơi khôn một tí ! Bác mở thêm một lớp làm chiếc này với ! hướng dẫn làm từng phần !  con này vật liệu dễ tìm ,  không cần phải thiệt khéo tay như mấy bay dây thun , lớp này chắc sẽ dễ tốt nghiệp hơn hihih ! ! Bảo đảm lớp này đông lắm , giúp đỡ thiệt nhiều cho những newbi như cháu tập  bay con này nhuyễn rồi rồi mới nghĩ tới bay jet chứ . Bay thực hành luôn chứ không cần phải tập sim nhiều  ! Cám ơn Bác OnLY TWO !  
       
      #6
       onlytwo

       • Total Posts : 1127
       • Reward points : 0
       • Joined: 03/06/2009
       • Status: offline
       Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 14/07/2010 - 03:19:07 (permalink)
       @drphu:
       Onlytwo cung co y dinh nay, cho nhung newbies, vi chiêc may bay nay , de lam va thich hop , bay châm va dung cu che tao , khong doi hoi, nhieu tien,  , de tim, o VN!!! (di nhien la thay the, nhung cay carbones ,bang tre , la du suc an tiên) nhung.... Hinh nhu  ,Da so cac newbies du chua biet gi,vê may bay hay vua ta^p tenh vao choi, deu chu trong nhieu, nhung be ngoai may bay, thanh lich, kho khan, hon la cai gian di !!!!ma nhung newbies nay, cung khong luong suc minh truoc, chi BIET  la THICH va NHAO vo thoi, voi y tuong chu quan, nghi de dang, chu khong thay , cai kho khan ,cua che tao va khi pilot may bay (onlytwo cung lot vao tinh trang nay, luc moi bat dau thoi!!!)
       'drphu' co cai nhin, rat thâm thuy, ve chiec nay ,ngay ca hien tai, onlytwo du kieu may bay, van bay chiec nay, tha hôn tren mây,nhat la luc chieu vê, gio lang yen, bay lên cao ,nhe nhang ,ngây ngât!!!, bay cao len, ngung dông co lai, no bay luon,dât do, choi voi lam, va bay châm rai, khoang thai, khong so rot, neu thay khong chac an, cu buong  het tay lai, no se uon luon nhe nhang, va      minh dieu khien , chi cai banh lai ,là no bay den ,cho ngoi cua minh, onlytwo, thuong nam dai tren co, hay, ngoi dua vao goc cay, trong bong mat- va khong can chu tâm nhieu, .....ban nao co stress trong ngay, choi chiec nay, se ve nha , khoan khoai va thoa thich, khi bay va tro ve nha, voi giat ngu binh yen, khoai tra!!!
        
        Day la du cach bay, voi du kha nang , du bay châm:

       <message edited by onlytwo on 14/07/2010 - 04:49:34>
        
       #7
        dochua1

        • Total Posts : 989
        • Reward points : 0
        • Joined: 29/04/2010
        • Location: thu duc - hcm
        • Status: offline
        Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 14/07/2010 - 10:15:23 (permalink)
        Xin mạn phép Bác Onlytwo, dịch có dấu để dể hiểu tí, tuy nhiên vẩn chưa hiểu hết( do trình độ có hạn), các bác có gì bổ sung thêm với, sẽ dựa theo nguyên tắc này làm 1 chiếc
         
        Phong trào máy bay,làm  bằng Depron thịnh hành, vì tánh cách 'dể làm' 'nhanh chóng' , đa số thế hệ trẻ, quên mất vài khái niệm về 'cánh bằng' của máy bay,Nhân dịp sửa chữa lại cánh máy bay, (vì bỏ trong 'nhà xe' cánh bị rách !!) onlytwo đa ra trên đây, nhng hình ảnh, khi làm lại cánh chiếc máy bay này ,1 loại máy bay, làm giản dị ,không tốn kém và theo nguyên tác 'căn bản' của cánh máy bay, và để cho thấy, vi 'kiểu mẫu' cổ điển, máy bay sẽ bay 'Lượn' tuyệt vi ,sẽ 'NHẸ' hn cả nguyên liệu 'depron'. Đây là máy bay loại 'SLOW-FLY' (bay chậm) ,thc hiện đ, các bạn , có thể, ch 'indoor' hoặc 'Out-door' đều được, không cần khoảng đất rộng, Bay thật chậm và có thể , vừav, cũng là một cách chơi thú vị
        chiếc máy bay 'Slow-Fly' của onlytwo th
        , sẽ có những chi tiết như sau :
        -Cánh máy bay =88X22cm
        -Thân máy bay (chiêu dai)=80cm
        - Duôi sau = 44X18cm
        - Duoi dung= 28X25cm
        - Dùng 2 servos  
        = 9grs/1servo
        - Dông cơ=20 grs
        - Chong chóng = 10X4,5
        - Pile= 1.000mAh 2 thanh phan = 7,4 volts
        - ESC= 12Amp
        - RX= Cần 3 kênh (onlytwo dùng cai RX 5 kênh , nặng hn chút)
        - Trong luong TAT CA khi bay =230 grs ( onlytwo dung con oc to- de lam nang Dâu máy bay) = 242 grs

        Onlytwo v
        xong, có chụp ảnh, của mỗi giai đoạn thực hiện , trên gần 80 b, sẽ tuần tự gởi trên đây, để bạn nào , ham thích làm loại máy bay này- có thể có Ý NIỆM và theo dõi, nếu muốn thc hiện và có nh, c, onlytwo sẽ trả lời, theo khả năng hiểu biết của mình thôi . Vây hén

        Bat dâu:
        ....................
        đây là chiếc máy bay, v
        'ô trôc', onlytwo làm bằng ống carbon 4mm , rỗng bên trong , nên nhẹ-Tuy nhiên , có thể dùng Tre ,chuốt lại (loại tre khô) sẽ rắn chắc và vẫn có thể nhẹ và để thực hiện thôi, các phần nối liền với  nhau, onlytwo dùng ống 'nylon’, loại ống nước ,dùng trong các loại hồ nuôi cá ,để 'RÁP' các phần của thân chiếc máy bay , dùng loại 'tre' chuốt tròn, có đường kính khoảng 4mm là ăn tiền!
        2 servos, được gắn 2 bên , của thân máy bay, nên gắn , càng sát về phía trước của đầu máy bay, càng tốt , và dùng hệ thống dây' (loại Kevlar, không có 'giãn ra' khi kéo , và gắn 2 đầu của 'cần' điều khiển , của 'servo' , sau đó 'luồn' vào những ống  nylon, để thân máy bay, Không  bị vướng bận vì những sợi dây 'điều khiển này :
        Thân máy bay, gắn liền nhau , bằng những ống nylon như sau :

        hình dạng cánh sau :
        Bánh xe sau, dinh liền với cánh sau ('rudder) để có thể chạy trên mặt đất - có thề, quẹo 'trái –Phải' dể dàng , lúc cất cánh

        Trong khi chờ đợi, có thể xem Video sau day, về cách điều khiển  máy bay canh bang ( chỉ có the 'lượn' nếu máy bay có cánh có 'Profil' cong ( nervure ),Máy bay cánh bằng có cánh bằng depron không có độ cong (profil) không thể lượn được, nhưng có thể điều chỉnh bằng cách này (không hiệu quả lắm !!!
        Tiếp theo:
        Cach làm 'nervures' :
        Cánh trước + 2 cánh sau, đều làm bằng 'carbon 1,5mm - Có thể dùng tre chuốt ,nhất là phần 'vỏ' bên ngoài của ống tre – sẽ chắc chắn và uốn cong dể dàng,những phần nối liền nhau, dùng dây thép đường kính = 0,5mm ,kẹp vào và dùng chỉ ,quấn chung quanh, sau đó, cho vài giọt 'super-glue' vào,sẽ chắc chắn và cố định . cánh này, onlytwo làm với 1 nervure ở giữa và 4 nervures chung quanh, tổng cộng, cần 9 nervures.
        dùng 'dao cắt' gỗ balsa (chi dan trong phan máy bay dây thun) và miếng gỗ balsa , bề dày 2mm , cắt theo 'sóng ' của gỗ balsa , bề ngang 4mm ,như sau:

        dùng thau ,đựng nước nóng, và 'nhúng' 18 cọng balsa này, vào , và để lâu chừng 7 phút:

        Trong khi chờ đợi, dùng 1 miếng nhôm mỏng, uốn theo hình dạng 'profil' của 'nervure' này:

        Sau khi, nhúng nước xong, cặp đôi, 2 cọng balsa  trên +dưới ,và dùng băng keo, ép những cọng balsa này, sát vào mặt của miếng nhôm:
        O VN; có Nắng tốt, đặt miếng nhôm ,kẹp những cọng nervures này , ngoài trời nắng, (nêu kiên nhån) hoặc nếu có thể, dùng máy sấy tóc, hay máy 'thổi hơi nóng' , thổi dài theo những cọng balsas này, nhờ sức nóng, balsa sẽ giữ nguyên hình dạng,như sau:
        Sau khi hơ nóng xong, tách rời balsa và miếng nhôm :
        dùng keo UHU loại 'baton' (như thoi son) chà trên mặt của 2 miếng balsas ,rồi dán 'chồng' lên nhau, Những nervure này, sau khi dán theo đô 'cong cong' này- se giữ nguyên hinh dáng của nó, onlytwo, có nhiều 'giây' mỏng bằng 'carbon', nên dán 'ép' thêm vào giữa- 2 cọng balsas này- đê nervures, 'chắc chắn hơn (Khong cân thiet, neu KHONG CO , giây 'carbon' nay
        Khi hoàn thành, những cọng nervures này- sẽ có hình dạng như sau:
        Dùng giấy nhám ,'bào' để nervures 'thanh – dẹp + dẹp , sau đó dán lên cánh máy bay, phần giữa đầu tiên, và khoảng cách, ‘chua dêu nhau’, những nervures gần trung tâm =cao hơn chút chút, so với 'nervures về phía ngoài-, mục đích để 'độ nâng' của cánh, quan trọng ở trung tâm - Vi vậy, những cọng 'nervures' nầy- nên bằng nhau, về 'phần đuôi' của nervure- cần phần 'cong ờ đầu nervure' , cắt ngắn  từ tù, ,đến phần ngoài cùng của cánh máy bay:
        ….
        Ghi nhận: Máy bay rất nhẹ, dùng chong chóng 10X4,5 la được, nếu có chong chóng 10X3,8 càng TÔT ,sẽ càng bay THẬT CHẬM , nếu chong chóng này. Máy bay này ,có thể , chạy trên cỏ và cất cánh, với đường băng bay chỉ cần dài 1 thước hay 2 thước, Bay lên cao ,ngưng máy lại, nó sẽ 'LƯỢN' nhẹ nhàng và bay rất lâu (máy bay canh làm THANG bang depron, như đa so dang lam, chi có trơn , khi ngưng may ,la se ROT ,  nhung KHONG THÊ ' luon ' va co the lam 'looping rât CHÂM va TUYET VOI!!


        hihihih,các vật liệu khác cũng có sẳn, cây carbon trong mấy cây dù che mưa nắng làm thì sao nhỉ bác onlytwo ?, nó khoảng 4mm nhưng đặt ruột, khá dẻo ! nặng quá, 4 cây dài 60cm nặng 100gr rồi, mà cho hỏi thêm cơ cấu lái của nó chỉ có đuôi đứng và cánh sau thôi hả bác ?, moter có 20Gr ? vòng tua 1KV ? hy vọng bác sẽ mở topic hướng dẩn làm con này cụ thể hơn, sẽ đăng ký làm học trò đầu tiên !!! 
        <message edited by dochua1 on 14/07/2010 - 05:07:25>
        Chưa biết bay - tạm bò vậy - rồi cũng sẽ bay
         
        #8
         drphu

         • Total Posts : 250
         • Reward points : 0
         • Joined: 27/02/2010
         • Location: go vap - Q5 HCM
         • Status: offline
         Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 20/07/2010 - 11:26:39 (permalink)
         Vậy Bác ONLYTWO mở thêm lớp dạy chiéc này đi có 2 ngừoi dăng kí rồi. Thú thật con vào diển đàn này gần 5 tháng rồi mà chưa bay 1 lần nào cả dù là bay sim, chỉ bay 2 con heli toy thôi . bây giờ mới dựoc cho 2 chiếc jet RTF kèm  2 cái tx mà ko cái nào bay sim dựoc mới khổ thân, Nó đẹp quá sợ bay lần đầu nó đã banh xác . phải làm những chiếc như bác bay trứoc mới dám thử e nó !  Mong sớm đến ngày khai giảng !
          
         #9
          dochua1

          • Total Posts : 989
          • Reward points : 0
          • Joined: 29/04/2010
          • Location: thu duc - hcm
          • Status: offline
          Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 24/07/2010 - 11:28:23 (permalink)
          Chào Bác Onlytwo, có đôi chút thắc mắc, chưa hiểu rỏ lắm, nhờ bác giúp
          1. độ cong của gân cánh - chiều ngang là 22Cm, vậy độ cong cao nhất của cái gân cánh là bao nhiêu ạ ? khoảng cách từ đầu mép gân cánh đến điểm cao nhất là bao nhiêu ?

          tương tự đối với cánh đuôi độ cao của gân cánh là bao nhiêu ?
          2. Khoảng cách từ mép sau cánh chính đến mép trước cánh sau là bao nhiêu vậy bác ? cũng như khoảng cách từ bệ gắn moter đến mép trước cánh chính là bao nhiêu?
          3. Nếu làm cánh chính bằng que Carbon 2mm, nó dẻo quá, khi bay nó có xu hướng cong lên trên phải không bác ? khi mình bị lật bụng thì cánh nó uốn ngược thì mất độ nâng mất !
          4. Trọng tâm nó sẽ vào khoảng 1/3 cánh chính đúng không bác ?( điểm cao nhất của gân cánh)
          5. Trọng lượng chiếc này bác làm nhẹ thật, tính ra là 11.27Gr/Cm2, trong khi riêng moter, ở VN nhẹ nhất đã là 47Gr,pin khoảng 125Gr, các thứ khác cũng đã là trên 60Gr, nhu vậy trọng lượng bay khoảng gần 450Gr rồi bác ơi, thế thì khó mà bay chậm như chiếc của bác mất rồi !( do làm bằng carbon 4mm đặc ruột - vì có sẳn mà bác )

          <message edited by dochua1 on 24/07/2010 - 11:42:59>
          Chưa biết bay - tạm bò vậy - rồi cũng sẽ bay
           
          #10
           onlytwo

           • Total Posts : 1127
           • Reward points : 0
           • Joined: 03/06/2009
           • Status: offline
           Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 24/07/2010 - 01:44:43 (permalink)
           Môi canh may bay ,tuy theo tung loai( bay nhanh ,bay châm, chuyen cho nang,hay bay vân toc cao ,dêu co  'nervure(gân canh may bay) voi 1 'profil'(duong cong cua nervure )khac nhau, va DUNG TUONG la, nhung dô cong nay, làm theo  'tuy y thich'!!Nhung 'profil rât quan trong va anh huong rât nhieu, vao anh huong, tac dung cua khong khi, khi may bay di chuyen, ,Môi dâu cua 'nervure' , co 'dô tron, voi duong ban kinh,duoc tinh toan rat 'thân trong'va dô cong ,cao thâp, deu co nguyen tac hêt!!! Tuy nhien,o day, la choi mô hinh, nen cu 'be cong cong ' la duoc roi !!!(hien tai, canh may bay lam bang foam- thang bang luon!!!Do la su dang tiec ,NHUNG.... de lam va nhanh nhen !!!!
           Nervure cua chiec Slow-Fly nây, no co tên la 'Gottingen' (moi profil deu co 1 tên khac nhau, va co tri sô ve dô nâng trong khong khi khac nhau), neu nghien cuu ve dieu nay, la diên dau luon!!!

             -1/ Dô cao cua profil , cang cao, su nâng cang nhieu, cang bay châm,NHUNG... motor phai manh' nen lam vua trung binh, chiec nay la khoang 2cm (noi cao nhât la duoc roi) profil phia sau, khoang 1cm(luon luon canh phia sau, nen thâp hon canh phia truoc và o trung tâm, cao honphia ngoa( dê tranh tinh trang 'decrochage' (tuc la dô nâng o phia ngoai canh, lon qua, se lam 2 bia canh, khi bay,lamcanhco khuynh huong 'nhêch' lên cao va khong the thang bang duoc!!!!(quan trong)
               -2/Cu xem lai, chieu dai chung va kich thuoc cua canh, roi 'SUY LUAN' ra
           de dang ma!!! con tu 'Phia truoc' cua canh truoc, dên noi gan motor la:


              -3/ Xem lai video bên trên, chiec may bay nay, da co the lam 'looping' tuc la bay 1 vong 360° ,nghia la 'bung ben duoi, chong nguoc len 'ben trên ,va co the lam nhieu vong nhu vay,khong an thua gi het, do la nho nhung 'supports lam bang 'carbone' 1,5mm,nhu hinh sau:


             -4/ trong tâm cua chiec nay ,gan gan 2/5 chieu rông cua canh truoc
             - Ti trong dô nâng, tinh bang "gramme/dm²"(chu khong phai la 'cm²)
                       dien tich canh truoc=(88X22cm)=19,36 dm²
                       dien tich canh sau= (44X18cm)= 7.92dm² (chi tinh thêm, nêu canh sau, co 'profil'' da sô ,vi rac roi ,khi lam canh sau co profil, nen thuong lam 'bang phang'(dang tiec !!!)
                  Tông công dien tich canh=27,28dm²-trong luong 242grs
                     ti trong dô nâng= 242/27,28= 8,87grs/dm²
            Ti sô nay- cang nho, cang tôt, nhung dung lo ngai, co the len dên 15 grs/dm² deu Châp nhan va co the bay CHÂM de dang.
           Chiec may bay nay, bay voi chong chong 10x4,5 va hien tai onlytwo cho bay voi 12x3,8 , no cang châm hon va day 'nang luc' de bay thiet châm, cuc pile chi xai co 1.000mAH va chi co 7,4volts(co 2 ellements chu khong phai 3 elements và du suc de bay voi 400grs den 500grs cho chiec may bay), thay da so, cu hâm ho dung 3 elements , roi dung 2.000mAh!!!!! dê lam gi? Voi 1.000mAH nay, onlytwo co the bay tren 30 phut voi chiec nay( vi bay len cao, ngung may va luon nhe nhang,cung la 1 cach, de 'tâp bay' neu ban nao lam 'trainer'
           Hy vong 'thoa man' nhung câu hoi trên - Chuc ban thanh cong
           <message edited by onlytwo on 24/07/2010 - 01:47:15>
            
           #11
            monkey_TK

            • Total Posts : 1
            • Reward points : 0
            • Joined: 09/08/2010
            • Status: offline
            Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 09/08/2010 - 04:10:29 (permalink)
            con chao bac!
            doc muc-cach lam may bay canh bang -cua bac ma con me wa!
            con moi 15 tuoi thoi! nha cung it dieu kien mua may bay ban san !ma co mua cung k biet cho no bay !hihi
            tiec wa! bay gio la luc vao nam hoc moi nen k con nhieu thoi gian doi nua!
            nen con mong he nam sau(he 2011 ) , bac mo lop day lam may bay canh bang cho con theo voi chu con me wa! so DT cua con la 0983213795 , con chao bac!
             
            #12
             ho quoc tai

             • Total Posts : 157
             • Reward points : 0
             • Joined: 21/10/2008
             • Location: trên trời
             • Status: offline
             Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 10/08/2010 - 03:05:03 (permalink)
             con cũng vậy con cũng thích chiếc này lắm vì nó đơn giản và  dễ bay.Mong bác hướng dẫn kĩ hơn .thân  
             mong các bác giúp đỡ em nhiều thank
             email rocketvip001@yahoo.com
              
             #13
              thudung

              • Total Posts : 204
              • Reward points : 0
              • Joined: 30/03/2010
              • Status: offline
              Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 10/08/2010 - 09:23:04 (permalink)
              thudung chào hai bạn monkey_tk và ho quoc tai mình chỉ là đệ tử chầu rìa của sư phụ onlytwo  nhưng ro đọc cũng khá nhiều bài của sư phụ onlytwo mình biết sư phụ rất thương những người có niềm đam mê môn máy bay mô hình này và mình nghĩ chắc sư phụ không tiếc gì công dậy các bạn làm chiếc máy bay như trên nhưng mình khuyên 2 bạn phải chuẩn bị sẵn lòng kiên trì quyết tâm và đầy đủ các dụng cụ như sư phụ đã nói thì sư phụ cũng không tiếc công chỉ bảo đâu ( nhưng thêm 1 xíu nhỏ thôi nhưng cũng rất quan trọng đó là kiên trì, kiên trì làm, kiên trì nịnh sư phụ hì hì ) nhớ chuẩn bị những gì mình nói thì khả năng được sư phụ chỉ dạy cũng được 20% rồi còn 80% là ở sư phụ và các bạn thôi chúc các bạn như ý
              <message edited by thudung on 10/08/2010 - 09:24:58>
               
              #14
               dochua1

               • Total Posts : 989
               • Reward points : 0
               • Joined: 29/04/2010
               • Location: thu duc - hcm
               • Status: offline
               Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 11/08/2010 - 09:34:05 (permalink)
               HIHI , nhìn vậy chứ không đơn giản đâu các bạn, cái khó nhất lại ở chổ đơn giản nhất đó, làm được đã khó, cho nó cất cánh cũng không đơn giản !!!
               Chưa biết bay - tạm bò vậy - rồi cũng sẽ bay
                
               #15
                onlytwo

                • Total Posts : 1127
                • Reward points : 0
                • Joined: 03/06/2009
                • Status: offline
                Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 11/08/2010 - 04:06:58 (permalink)
                dochua1


                HIHI , nhìn vậy chứ không đơn giản đâu các bạn, cái khó nhất lại ở chổ đơn giản nhất đó, làm được đã khó, cho nó cất cánh cũng không đơn giản !!!


                Tai sao, ban co cai nhin 'yêm thê' va 'bi quan' vay?
                Cai kho cua ban la cho nao? kho co canh may bay- da co chi dân, con thân, chi cân dung cong tre
                dung chi 'buoc hay 'ket lai' mot cach kheo tay
                la co san, chiec may bay gian di va tuyet voi - di nhien la khong dep, nhung chinh tay minh lam, neu cho nao kho, cu hoi onlytwo, neu co the giai quyet duoc, neu khong, onlytwo suu tâm; de tim cach giai quyet!!
                Du cat canh, nhu ban noi, khong don gian, thi ha canh, no khong hu hao gi het
                , Chua Uynh da Dâu hang roi!!! Chan ban thiet!!!
                Chang nhung ban 'yêm thê' ma con lam 'Nan long nguoi moi choi
                , Onlytwo lap lai, cai nay
                thuc hien KHONG KHO

                 
                #16
                 huuphongst

                 • Total Posts : 13
                 • Reward points : 0
                 • Joined: 30/07/2010
                 • Location: Sóc Trăng
                 • Status: offline
                 Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 11/08/2010 - 05:31:26 (permalink)
                 Chào anh onlytwo!

                 Đọc hướng dẫn của anh về cách làm chiếc máy báy này em rất thích (em là newbie), thích nhất là nếu có rớt thì rất ít khả năm bị hỏng, bay chậm nên có thể dễ điều khiển....
                 Em cũng dự định là 1 chiếc giống như chiếc này, nhưng hiện tại em chưa rõ mốt số chi tiết của bánh lái và cánh sau của chiếc máy bay này, rất mong anh hướng dẫn!

                 Cảm ơn anh vì một bài viết rất hay!
                 Điện thoai: 0918.061334
                 * Chủ TK: Cao Hữu Phong
                 *Ngân hàng NN&PTNT: 76002.0505.3720
                 *Vietcombank:             0.111.000.117.165


                 Hôm qua nói gì? => Làm giàu không khó!
                 Hôm nay nói gì?=> Hôm qua nhỡ mồm!
                  
                 #17
                  dochua1

                  • Total Posts : 989
                  • Reward points : 0
                  • Joined: 29/04/2010
                  • Location: thu duc - hcm
                  • Status: offline
                  Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 12/08/2010 - 01:06:54 (permalink)
                  onlytwo

                  Tai sao, ban co cai nhin 'yêm thê' va 'bi quan' vay?
                  Cai kho cua ban la cho nao? kho co canh may bay- da co chi dân, con thân, chi cân dung cong tre
                  dung chi 'buoc hay 'ket lai' mot cach kheo tay
                  la co san, chiec may bay gian di va tuyet voi - di nhien la khong dep, nhung chinh tay minh lam, neu cho nao kho, cu hoi onlytwo, neu co the giai quyet duoc, neu khong, onlytwo suu tâm; de tim cach giai quyet!!
                  Du cat canh, nhu ban noi, khong don gian, thi ha canh, no khong hu hao gi het
                  , Chua Uynh da Dâu hang roi!!! Chan ban thiet!!!
                  Chang nhung ban 'yêm thê' ma con lam 'Nan long nguoi moi choi
                  , Onlytwo lap lai, cai nay
                  thuc hien KHONG KHO

                  Dạ, không phải bác ơi, thực ra là chưa chắc về nhiều vấn đề lắm bác !, ai cũng hầm hố lúc đầu thôi, chứ đã quyết - thì cở nào cũng tới, chậm chưa chắc đã dở mà ! hihihihi
                  mới chơi chưa biết điều khiển là chạy nhặt lại thới gian còn nhiều gấp 4 lần lúc MH bay trên trời,
                  khích tí để bác onlytwo chỉ dẩn cụ thể ý mà ( giống như tuyển học trò làm máy bay dây thun )
                  trên có nói mà bác onlytwo, bác mà mở lớp sẽ có thêm đệ tử ngay. ( VN mình có câu " không thầy đố mày làm nên" mà hihihihi )
                  <message edited by dochua1 on 12/08/2010 - 01:13:32>
                  Chưa biết bay - tạm bò vậy - rồi cũng sẽ bay
                   
                  #18
                   onlytwo

                   • Total Posts : 1127
                   • Reward points : 0
                   • Joined: 03/06/2009
                   • Status: offline
                   Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 12/08/2010 - 02:14:45 (permalink)
                   Dây là hinh anh, vê duoi sau, cung nhu, thân may bay, cac ban co thê, tuy theo hung thu va cam nghi riêng cua minh, de sang chê ra, onlytwo nhân thây, trong giai doan dâu, nên lam,bang 1 thân cây carbon 4mm hoac cong tre, , de co the, thuc hien nhanh va bay cho 'thoa long mong uoc' ,sau do, co the, dung lai, canh truoc va sau, de lam chiec may bay khac, voi thân dây du hon

                   Onlytwo ,khong muon, lam thêm chiec khac, vi trong nha ,qua nhieu may bay, vi vay, quan sat hinh trên, và ban nao bat dau thuc hiên, onlytwo se huong dân , hay bày kê,meo vat, de co the hoan thanh theo y muon, nhu vay, thuc su, la nguoi Mong Muon, MUÔN làm may bay, hon la, uoc muon chi la uoc mong va cho vao quen lang, nhu da so ......
                    Nêu thuc su, ban co dâu oc va sang kien Tuyet Voi, nhu da so nguoi VN, thi qua nhung hinh anh trên, va voi su suy nghi, cac ban, du suc  HIÊU va neu THUC SU mong muon, la viec THUC HIÊN, de dàng thoi.
                    - Phân canh truoc, da co noi qua roi , vê cach chê tao
                     -Phân canh sau, chia làm 2 phân, và lam cung luc, roi nhau, va dung bang keo, dan doc theo 2 phân nây (dùng lam 'ban lê) cho canh sau, dê co thê dieu khiên 'LÊN' hay 'XUONG'
                    - Cai Rudder, thi dê dàng hon, vi no, khong co profil, cu lam trên mat phang, hinh dang, tuy theo so thich va dieu kiên cua tung nhân vat sang tao.
                    Tat ca ,deu nen dung, tre khô,và vuot tron, se rat nhe va co the buoc vao nhau, bang 'cong chi' , sau do, chi cân cho thêm 1 giot keo, vao nhung cho nôi tiêp nây, la 'cong chi' va keo' cung nhu cac thành phân ,nôi lmiên nhau, se DINH nhau, hêt go ra duoc luon !
                   Hy vong, gay vai y tuong, de cac ban co thê, thuc hien,Sau khi hoan thanh,nhung canh nay, ban b=nao, post hinh len, onlytwo se huong dân ve cach, gan nhung servos va motor
                     Vây hén , Hy vong uoc mo cua cac ban, la 'hien thuc' chu khong phai Mo dê mà MO !!!
                      Dây la chiec may bay, onlytwo muon thuc hien, roi cho vao quen lang, vi bân tâm , lam nhung chiec khac,cung la 1 khich dông cho onlytwo , neu cac ban hâm ho nhào vô lam chiec may bay , loai nây, onlytwo se tiêp tuc voi no

                    
                   #19
                    ho quoc tai

                    • Total Posts : 157
                    • Reward points : 0
                    • Joined: 21/10/2008
                    • Location: trên trời
                    • Status: offline
                    Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 12/08/2010 - 03:16:19 (permalink)
                    bác onlytwo ơi bác cho cháu hỏi xíu: cháu có cái tx mua để tập sim giờ mua thêm cái rx giống nó( tiết kiệm tí)  ko bít nó có thể xài dc ko ạ.Cháu hỏi ngố xí bác đừng cười
                    mong các bác giúp đỡ em nhiều thank
                    email rocketvip001@yahoo.com
                     
                    #20
                     onlytwo

                     • Total Posts : 1127
                     • Reward points : 0
                     • Joined: 03/06/2009
                     • Status: offline
                     Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 12/08/2010 - 09:28:54 (permalink)
                     ho quoc tai


                       ...............cháu có cái tx mua để tập sim giờ mua thêm cái rx giống nó( tiết kiệm tí)  ko bít nó có thể xài dc ko ạ.Cháu hỏi ngố xí bác đừng cười

                        Thây 'ngô' la phai cuoi chu!! ma con cuoi to nua!!!!!
                      ................
                     Nghe dây: Trên doi, KHONG co câu hoi nào, goi la NGô hêt!!, chi co nhung nguoi NGÔ, tu cho minh KHÔN, va so, co thac mac, mà khong dam HOI !!vi so ke khac, cho minh NGÔ , Do moi là ke NGÔ ,dang chê cuoi, và la nhung nguoi thuc su NGÔ thôi , và nêu nhu vây, ho se NGÔ xuot doi .
                         Nguoi Tu cho minh NGÔ va Biet minh NGÔ, dat cau hoi, do la nhung nguoi Ngô, biet hoc cai KHÔN, và ho SE là nhung  nguoi KHÔN NGOAN sau nây

                     ................
                     Khong hieu 'nhan hiêu'  cua TX ban dang dùng, nhung neu co the 'calibration' dê co the choi SIM(Simulateur) duoc, thi 80%, co the, Dung duoc (Co thê thoi!!vi khong ro Nhan hiêu va kha nang, tuy theo tung model, nên khong thê phan doan duoc!!!!)
                     Mà RX cung 'giong no' la sao?
                     Vât liêu o VN, onlytwo khong biet nhieu, nen KHONG THE tra loi chinh xac, nên hoi nhung nguoi da xu dung
                     Chuc ban thanh cong, truoc khi quyet dinh mua RX- Phai CHAC CHAN la co the  xai chung duoc!


                      
                     #21
                      ho quoc tai

                      • Total Posts : 157
                      • Reward points : 0
                      • Joined: 21/10/2008
                      • Location: trên trời
                      • Status: offline
                      Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 13/08/2010 - 11:05:31 (permalink)
                      thanks bác vì cười cái (ngố) của con.Đểcon về xem thử cái tx ra sao và sẽ nói lại sau
                      mong các bác giúp đỡ em nhiều thank
                      email rocketvip001@yahoo.com
                       
                      #22
                       thudung

                       • Total Posts : 204
                       • Reward points : 0
                       • Joined: 30/03/2010
                       • Status: offline
                       Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 18/08/2010 - 10:23:59 (permalink)
                       đây là chiếc máy bay thudung làm chiếc này bằng tre như hình sư phụ onlytwo đã đăng

                        
                       #23
                        onlytwo

                        • Total Posts : 1127
                        • Reward points : 0
                        • Joined: 03/06/2009
                        • Status: offline
                        Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 19/08/2010 - 02:56:18 (permalink)
                        Dê tu châu ria,nhung lai rat 'nhiet huyet' va' nhiet tâm cung nhu BIÊT và co niêm ham thich loai may bay, Su Phu khen hén:
                         Su Phu se hô tro phia sau va se giai quyet , can thiêp khi gap rac rôi hay kho khan nha.
                         -Cai rudder ,nen lam thêm cây ngang, dê su chiu dung khi bay,nhât la luc may bay queo vong tron, anh huong vào khong khi rat manh- cân phai làm manh me de chiu dung
                         - Canh truoc, nên gan thêm cay' chiu dung ngang, de hinh dang cua canh, khong meo mo
                          -Tat ca canh truoc, canh sau deu co nhung cây chông, gan liên voi thân may bay, vi vay, du nhung cong tre nho, van 'liên ket' voi nhau, va lam chiec may bay chac chan.
                          - Nên thêm 1 cong tre ,nam xiên theo thân chanh cua may bay ,no se lam thân may bay, cung rang va vung chac hon, ve suc chiu dung thang goc.
                         Chiec may bay nay, neu lam theo cach trên, co nang lam, cung khong qua 300grs- voi kich thuoc cua no va motor kha manh, co the nang tren 500 grs mà vân bay Slow-Fly nhu bông gon truong khong khi,
                        van bay nhe nhang . Lai dung bang tre, suc chiu dung no bên bi hon va khong gay (ngang')Tre lai khong bi anh huong cua su âm uot( nhat la o VN) nên la 1 nguyen liêu- tuyet voi -re tiên - dê kiêm ,du hoi nang ,nhung vi kich thuoc lon, nen 'khoa lâp' het cai nang cua tre nay- (Noi la nang vi so sanh voi balsa thoi,nhung lai bên bi va ran chac chiu dung)
                           Can dam va thanh cong, de tu gai cua su phu- Xoa cai dâu Gô, dê lay hoi mà lam tiêp hen .


                        <message edited by onlytwo on 19/08/2010 - 02:59:35>
                         
                        #24
                         fly robot

                         • Total Posts : 24
                         • Reward points : 0
                         • Joined: 12/05/2010
                         • Location: gia lai
                         • Status: offline
                         Re:Cach lam may bay canh bang don gian -loai Slow-Fly 20/08/2010 - 08:03:28 (permalink)
                         Anh có thể nói kĩ hơn về chi tiết cánh của chiếc slow fly được không ạ. Như kích thước độ cong
                          
                         #25
                          Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                          Change Page: 123 > | Showing page 1 of 3, messages 1 to 25 of 72

                          Jump to:

                          Current active users

                          There are 0 members and 2 guests.

                          Icon Legend and Permission

                          • New Messages
                          • No New Messages
                          • Hot Topic w/ New Messages
                          • Hot Topic w/o New Messages
                          • Locked w/ New Messages
                          • Locked w/o New Messages
                          • Read Message
                          • Post New Thread
                          • Reply to message
                          • Post New Poll
                          • Submit Vote
                          • Post reward post
                          • Delete my own posts
                          • Delete my own threads
                          • Rate post

                          2000-2016 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9