Trang chủ Clbmohinh.com

Forum Themes:
Welcome !

Su phu TUYEN hoc tro chê tao may bay , BAY bang day thung

Change Page: << < ..11121314151617181920.. > >> | Showing page 15 of 22, messages 351 to 375 of 547
Author Message
onlytwo

 • Total Posts : 1127
 • Reward points : 0
 • Joined: 03/06/2009
 • Status: offline
Re:Hê thông gang canh + bôc thân may bay 11/08/2010 - 02:31:00 (permalink)
@roland:
Cam on ban, nguoi co cai nhin sâu dâm vê cach diên ta tu tuong,Cau ngan gon, gian di nhung thâm trâm, bao phu dây du y tuong,TUYET VOI !!, xung dang ngôn ngu cua nguoi Hà Nôi 36 phô phuong ma onlytwo thuong bai phuc vê cach noi chuyen.
....................
 @minhphutan:
Câp canh truoc, phai dan 'dinh' liên lai voi nhau, lô hong o giua,khong thê chap nhân duoc, se lam 'lêch lac' duong bay cung nhu goi la 'fuite' (bi xi) trong lanh vuc 'aerodynamique '(giong nhu cai 'dù' bi  lung), câp canh dan dinh lien xong, co thê, se cong lên hinh chu' V' ,nhung co thê, 'gich xuông bang 4 cây 'chiu canh( se ganh sau) ngoai ra, nên ghi nhân, canh càng co hinh chu 'V' may bay cang 'thang bang trong khong khi -di nhiên hoi Xâu' va mat di nang luc môt it nhiêu , vê dô 'nâng' cua canh thoi ,Tuy nhien, moi nguoi, moi Kiêu, moi cach, cung la dê trao dô kinh nghiêm va 'thi nghiêm', trong phân 'thuc hành' vê kiêu cach , làm may bay .
Vê 1cm cua VN, vi 'an it' va 'nho con' nên 1 cm cua VN va 1 cm cua Tây ,khac nhau la cai chac!!! nen moi thây khac biet ve cay chông cua canh may bay!!!!
Câu dô: 1 kilo bông gon và 1 kilo sat- cai nào, nang hon cai nao?

@_ga_chjp_ :
 onlytwo RUN vi so '_ga_chjp_' giân roi hong thèm làm may bay nua,nên ngoi thut thit trong goc nhà, chu không dam 'chay'


.......................

Phân bôc thân may bay:
dung Miêng carton hoi cung -onlytwo co nhieu depron mong ,nen xu dung,2 miêng , dê làm duoc nhanh le hon, Cat hinh dang miêng carton nây , hoi rông hon moi canh cua thân may bay ,nhu hinh sau:
Dung bang keo, 'cang' mieng giây hay mieng 'nylon  bôc thân may bay, dê cang trên mieng carton nây, tret keo (hay phung keo , vao thân (mat cân phai dan) va 'in' vao miêng nylon da cang san:


Bao xong, 2 mat dô xung cua thân may bay nây- dung dao cao râu bén va moi, cat chung quanh, nêu co 'so sot' dung 1 mieng gô nho 'balsa' dan 1 mieng giay nham, loai 'min '(nho hot=220 chan  han) va bào cung quanh, ,nhung mieng giây hay nylon, se tiêp xuc, 'dung' vao moi canh (quan trong ) vi mat gô balsa , cua mat SE PHAI dan, cân tiêp xuc voi mat gô nay, nêu không, trong tuong lai, nhung mieng giay 'bôc' nay- se rot ra!!!!


Sau khi 'bôc' xong, 4 mat, cua thân may bay, dung 1 giot keo, châm vao 6 cai lô,cua nhung ông giây cuôn tron,dê sau nây, xo cong thép dây dàn, qua giây bôc nây- no se khong làm 'rach' giay nylon 'bôc' thân may bay
 Thân may bay, sau khi 'bôc' xong, se nhu sau:


Tât ca, mat 'bôc' , nêu co nêp nhan nhan, Khong sao, vi chi cân sau khi lam xong, nêu co may 'xay toc' hay o VN, chi phoi nang (sau khi giu thân va canh dâu yên lành, o dâu ra do) thi nhung giây 'bôc' nây- se cang thang ra ,lang nhu mat kiêng va dep tuyet voi luôn!!!

 Chiêc may bay, sau khi bôc xong  và gan canh ,nhu da huong dân bên trên, se co cai 'mat môc' cua no, nhu sau day:


Hoan thành den giai doan nây, ca dê tu, co thê 'HANH DIÊN' và 'KIÊU HANH' vê công trinh cua minh, chiec may bay, don so, do TU TAY minh lam, voi su nâng nieu, ti mi cua Tim Oc va su Kheo léo.
Cho dù, khong bay duoc- (tai sao không!!chac chan 100% la se bay rat dep va tuyet voi) no xung dang, duoc nguong mô, boi nhung 'khan gia', khi thây no, trong phong khach hay trong phong riêng cua ban!!don so nhung hoàn hao, gian di nhung HOAN MY, Mong manh nhung KIÊU HANH va dam 'thach dô' voi cai nhin cua thiên ha,
 DIÊU QUAN TRONG va nên nho nam long: là tu gian doan nây, neu 'lo' tay, ban lam roi chiec may bay xuong dât, DUNG BAO GIO hâp tâp, va tim cach, CHUP de giu no lai,Cu dê no roi Tu Nhien, ma khong so bi gay gi hêt- chinh hành dong phan xa,tim cach chup no ban se lam gay het công trinh cua ban, cung nhu, truoc khi BIÊU DIÊN , yeu cau moi nguoi, nhât la cac em bé khan gia, nhiêu khi nhiet tinh, thây may bay, bay hêt dây thung, tim cach, chay dên LUOM de dua lai ban (onlytwo bi nhiêu truong hop nhu vây!!!hong biêt noi sao? truoc su nhiêt tinh va ngây tho, vô sô Tôi nay!!!)- môt hinh thuc dê cam on va biet on cua ho,lam ho 'ngây ngât' truoc 'bao vat' nây, Chinh hanh dông nây, se lam 'Gay' hêt may bay!!!!
cung nhu, Yêu câu ho, Khong duoc 'nhay mui' (choc quê thôi) khi may bay, dang bay ngang ho!!!(!!) vi se la trân bao cua chiec may bay!!!- yeu câu, nêu may bay- va cham hay dung vào ho , Ho cu dung IM va dung tim cach, CHUP lay no dê dua cho minh  hay tim cach né tranh chiêc may bay!!!


Chiêc may bay, lam dên giai doan nây, cac ban co thê, phong thu ( nhe nhang thoi) du cai dâu, chua duoc nang lam( vi thieu trong luong cua chân+banh xe  va chong chong -(SE la phan tiep theo) - no se 'luon' 1 cach nhe nhang, nhe hon ca la vàng roi !!!lâng lâng va ngây ngât lam!!!! No NHE nhu chua bao gio, cac ban co cam tuong, co vât gi, da thây NHE hon no, tu truoc dên gio luôn!!!!

.....Con tiêp....

<message edited by onlytwo on 11/08/2010 - 03:21:02>
 
  minhphutran

  • Total Posts : 84
  • Reward points : 0
  • Joined: 08/10/2009
  • Status: offline
  Re:Hê thông gang canh + bôc thân may bay 15/08/2010 - 09:23:39 (permalink)
  Onlytwo đã phải chỡ hơi lâu.
  Minhphutran đã làm xong.Thử phòng bay khá đã.
  http://www.mediafire.com/?8bal19m6pwv3iks
  ví trang web up trong nước bị điên nên onlytwo cảm phiền down link trên
   
   thudung

   • Total Posts : 207
   • Reward points : 0
   • Joined: 30/03/2010
   • Status: online
   Re:Hê thông gang canh + bôc thân may bay 15/08/2010 - 11:59:25 (permalink)
    
   thudung đã xem 3 bức ảnh của minhphutran thudung thấy cặp cánh của minhphutran vênh lên cao quá,
   làm như vậy thì cũng không ai dám nói là không bay được nhưng làm mất đi thẩm mĩ cả chiếc máy bay minhphutran làm đẹp vậy thì lên làm chiếc cánh xuống với 1 góc nhọn nhỏ hơn  như vậy cặp cánh sẽ đẹp hơn mà giấy dán cánh sẽ căng ra, đó là ý kiến của thudung và theo thudung thì minhphutran không thiếu gì cách up hình lên mạng, vì vậy không lên up ảnh theo cách đánh đố ngưòi khác muốn xem phải down về, đề nghị minhphutran lên up lại ảnh cho đúng! up ảnh lại đẻ làm người đọc cảm thấy thư thái nhẹ nhàng khi chiêm ngưỡng tác phẩm của minhphutran

   Tiếng Việt nên viết đúng chính tả!
   <message edited by luckylong on 16/08/2010 - 05:51:39>
    
    onlytwo

    • Total Posts : 1127
    • Reward points : 0
    • Joined: 03/06/2009
    • Status: offline
    Re:Hê thông gang canh + bôc thân may bay 16/08/2010 - 12:28:20 (permalink)
    Phân tiep ve cay chong cua canh may bay:

    Khong nen  de canh co do nghien qua cao ,lam mat net 'yeu dieu' 'the luong' 'trâm bông' cua chiec may bay, tuy nhien, nho khi dan 2 cap canh truoc , co dô cao nay, luc dan cay chong canh vào; nhung giay bôc , se cang ra va se rat dep (khong nen keo xuong qua , se co the lam gay canh !!!)
    ................ May bay cua 'minhphutrân, nhin so qua, câp canh cu tuong nhu con AC DIÊU  xap sua SOT con vit tiêm cua onlytwo !!!!!!
      ........................
    Sau khi da dan chung quanh thân may bay , va gan canh voi 2 cay chông , o giua cua canh ,dung cong day dàn ,xo xuyen qua , cai ong giay mau hong(phia truoc), cong day dàn nây, vua lam cay chong (1 phan nho) va dung de lam càng cho banh xe may bay:


     Xo 2 cong day dàn nay vao 2 ben nhu sau, de phia trên lôi ra chut xiu de cay chong canh sau nay ,tua vao do , se chac chan hon:     chuan bi cat 1 cong go balsa , cung bang va giong nhu nhung cong balsa , de lam thân may bay và do khoang cach, tu noi 'lô' ra cua cong day dàn den canh( nervure thu 4 roi cat cong balsa , voi chieu dai nây:    dung dau kim gut ,xoi cai lô nhu sau , tren cong balsa nay de gan vao dau cua cong day dàn ,bao dam het so trat duopng rây:


     tuong tu nhu tren lam cho cay chong canh phia sau ,nhung cong day dàn, ngan hon ,chi vua dut lot vao cai ong giay mau hong, ma khong cân xuyen qua, tân ben duoi cua thân may bay.cay chong phai truoc, sau khi, doan chung chieu cao cua canh, dep, can doi tuong xung, hoi nhech len cao , chut xiu thoi(de giu thang bang trong khong khi ,khi bay ,nhat la khi bay queo vong tro châm mieng keo vao de dau dinh vao do chac chan
    phai duoi, be cong day dàn, cong ra ,song song va thang goc voi mat phang , se sau nay gang banh xe vao(khong nen lam nhu hinh cua 'phuminhtran ,la banh xe co cong day dan, be len trên, nen nho , kim loai ,la vat lieu Nang cân nhat ,trong chiec may bay nay nen chi cân cang ngan va dung cai , phai cân dên no thoi) se ban sau
    Quan trong: 2 cay chong canh, phia sau, co the dieu chinh ra vào , dai ngan khac nhau
    de dieu chinh sau nay(goi la dieu chinh AOA(angle of Attack) khi gang chong chong, dung co 'tai khôn' dan dinh cung ngat het!!!!

    la het dieu chinh sau nay
    (Du chua co chong chong, de lam nang cai dâu, cac ban co the dieu chinh, de cho thay 'Khoai chi' khi cho doi, cây chong phia sau,(de lam thay doi A.O.A)  va buong nhe chiec may bay ra (neu biet dieu chinh dung), no se  bay luon 1 cach nhe nhanh va Y hêt nhu 1 chiec may bay thiet!!!)dù chua co dông co!!!

    Giai doan FINAL dang den hoi ket thuc , chi con cach sang che chong chong may bay
    gan soi day thung la chiec may bay se bay luon tren KHONG PHÂN VN
     Hinh anh cua no trong giai doan nây- nhu sau:


    Và de co khai niêm ve trong luong cua no
    o giai doan nay( chi con thieu banh xe + cap chong chong =khong dang bao nhieu!)
     no can nang = (2,5dwt )tuc la trong luong hien tai cua no = 3,9 grs (he thong do luong VN)(luc chup anh, quên calibration don vi do luong bang Gramme cua VN)
       


    TIN GIO CHOT: Hiên chiec may bay , chi con thiêu chong chongva dây thung.
    Chong chong , chi can 15 phut la se hoan tat de dang , neu co vat lieu day du (bào balsa mong khoang 0,5mm se bàn sau)
     Dây thung, day la diem kha quan trong- Onlytwo da hua va se cung cap day thung
    , vi vay , ban nao tham gia vào , thi co gang hoan thanh va post hinh chiec may bay
    da hoan thanh xong- Onlytwo KHONG hà tiên day thung, nhung... cung khong the phân phoi, cho nhung nguoi 'Xin' khoi khoi duoc (vi day thung , rat hiêm va kho tim de mua) nen chi TANG ban nao hoan thanh chiec may bay va post hinh cho thay co lam may bay thoi!!
    Vi vay thoi gian nay cung kha quan trong, de ban nao, mong muon co day thung- sau khi châm dut topic nay- onlytw se cho doi  tuy theo so dong, khoang 15 ngay sau (tuy thuoc yeu cau cua da so) va se goi ve VN qua trung gian, cua 1 trong nhung thanh vien, và chi goi 1 lân duy nhat , nhung cong thung nây ,qua 1 thanh vien, mà onlytwo biet va tin cay (chua biet la ai!!!!) de giao trach nhiêm phan phoi cho cac ban khac- di nhien ban nao cho dia chi (se liên lac sau)  de thanh vien lanh trach nhiem nay ,se goi theo duong buu dien, den tân tay cua ban da theo doi va thuc hiên chuong trinh cua topic nây
      Video trinh dien va bieu dien dau tien cua chiec may bay nay- se xuat hien tren man anh nây , trong nay mai, sau khi phan chong chong hoan tat.
    Chuc cac ban thanh cong va hoan thanh su mang , de lam 'khoai' cho riêng minh và cho môi 1 minh minh ,ve chiec may bay nây .
    Tay mat hay tay trai cua chiêc may bay la: Dung tu sau ,nhin toi truoc , dê xac dinh ,bên Phai hay bên Trai


    <message edited by onlytwo on 16/08/2010 - 04:06:42>
     
     minhphutran

     • Total Posts : 84
     • Reward points : 0
     • Joined: 08/10/2009
     • Status: offline
     Re:Hê thông gang canh + bôc thân may bay 16/08/2010 - 02:23:54 (permalink)
     Onlytwo cánh của minhphutran làm vậy giờ có phải hạ cho nó thấp xuống ko.
     Hồi bữa có hạ cánh xuống nhưng onlytwo kêu là bị xì.Giờ minhphutran dán vô rồi.Gỡ ra  dán vô tiếp ko ăn nữa.Vì keo PVA hóa nhựa rồi(minhphutran dán tới 2 lần và phải gọt 1 lần vì vết keo cũ dày quá)Dán lần 3 nữa chắc banh cái thân.
     Thôi để mai minhphutran hoàn thành nốt cây chống cánh và sơn lên thân Con Ác điểu.
      
      KopBiKat

      • Total Posts : 1696
      • Reward points : 0
      • Joined: 17/01/2010
      • Location: ktx
      • Status: offline
      Re:Hê thông gang canh + bôc thân may bay 16/08/2010 - 11:24:31 (permalink)

      Kop Air Ship
       
       
       onlytwo

       • Total Posts : 1127
       • Reward points : 0
       • Joined: 03/06/2009
       • Status: offline
       Re:Hê thông gang canh + bôc thân may bay 16/08/2010 - 01:51:36 (permalink)
       @minhphutran:
       Khong nên LÂN LÔN:
           "Khan lau bàn va Nùii gié lau WC"!!!!"
       Canh may bay, luc dan 'nervure , onlytwo co dan do la nghiên vê bên trong tu 3° dên 5° -Nghia la sau khi ghép 2 bên, no se hop nhau 1 gôc khoang tu 8° dên 10° -dây la gôc ly tuong , de cai nhin canh may bay va giu thang bang khi bay, Môt cach hoàn my-'minhphutran' khi dan 'nervure ,khong phai nghiên 5° (toi da) ma nghiên den 60° (day la dô nghiên, dung co lân lôn voi nông dô cua Ruou Dê, rôi muôn nghiên bao nhiêu thi nghiên!!!!!!)Khi dan 2 canh may bay lai, lai con co cai Lô trông o giua, cai nay la 'xi cuun' cho chiec may bay, trong khong khi!! May bay van co the bay duoc ,nhung mât di dô Nâng rat nhieu, neu dô nghiên, qua 'bén nhon' ,Nên dùng cây chong cua canh, kéo xuong 'Duoc bao nhiêu ,hay bây nhiêu', khong nên go ra go  vào , hâu qua se thê tham hon!!
       - Keo PVA la keo gi? neu la keo 'epoxy' thi KHONG nên dùng, cho nhung may bay loai nhe, (loai keo co 2 hoa chat:1la keeo-2 la chat lam cung keo- pha trôn vao , thanh keo, dung khong?
       Nêu la keo nay, chi nen dung, de dan Motor (loai may bay to hon, vao dâu may bay, hay cac noi, cân dinh liên chac chan thôi, Ngoai tru cai nay, KHONG nên dùng keo nay, dê Dan nhung noi khong can thiet de lam chac chan- vi no se nang va thô thiên (nêu keo PVA la keo epoxy ma onlytwo nghi la no hén ????)

       @Kopbikat:
        Sao luc DANG lam may bay, thi thay cai mat, 'nhan nhan ,nho nho' ,cai mo tho 'chu chu' , Vây ma 'bôc'  cai canh va thân, sao mà 'lang min 'và 'cang tron'   , giông  nhu làn da mon mon cua cô thiêu nu, yeu doi vi 'Ha do co chàng toi hoi" vay ta. Hay lam !!!KHEN 1 cai
        Con câu nây, la viêt nguoc , thây vi:
             " mọi người làm được.
       đồng nghĩa với KopBiKat làm được
       "

       Thi phai viêt la :
          "Kopbikat làm duoc, thi ...
       Moi Nguoi, Bac Buôc  Phai làm duoc!!"


       Nhan riêng câu nây: Choi may bay hay tàu, nên hoc thuoc long câu nây và se lam ngac nhiên, ca thê gioi, hay nguoi Phap, khi noi no , do là câu:
          BâcyrougeTricôvert( hay Tricônoir) tuc la:
          Bâ=Bâbord (bên trai ,ngon ngu cua dân hang khong hay hang hai chuyen nghiêp -Ho khong noi bên  tay trai ma noi la 'Bâbord' và bên tay trai,nhung dau hieu cua Phi truong, hay ngoai biên -de Pilotes biêt , la phai lai may bay, lêch bên trai , dêu co dâu hiêu cylindre= Hinh cai hôp (nêu la ban ngày), và luôn co màu ROUGE = mau DO (do: co dau hoi= màu do)nêu la ban dêm, (dèn do)
        Bâcyrouge= Bâbord -hinh cai hôp va mau do (vi dân di may bay hay di biên, cung ua lân lôn va quên, giong nhu di tâp linh, 1 chân trai ,2 chân mat- ma thien ha, cu quên hoai ,nên phat sinh ra cau nây.
         TRICÔVERT :
        TRI=Tribord (tay mat)+ Cô (Cônique=hinh nhon) + Vert (mau xanh la cay):Nghia la tu trên cao, nêu la ban dêm, Pilotes muon dap may bay xuong, thi se thay bên tay Mat cua Ho -nhung dâu hiêu , dêu là Màu Xanh la cay va hinh dang nhu  cai Non la (dâu nhon)
        Tât ca nhung giai thich lang nhang nây- Boi vi:
       cô nuong Kopbikat luon luon lam 'treo cang ngong' !!!Cay chong, bên tay mat- thay vi mau xanh la cay ,thi lai la màu DO ,con bên tay trai cua cay chông, thay vi ,mau DO, thi no lai là ,mau xanh la cay
        Vi vay,khi gang Dèn, trên chiec may bay cung vay,
          -hê ben tay mat- thi luon la dèn mau Xanh, và
          -bên tay trai, Luon luon dung mau DO-
       day la LUAT QUOC TE Bac BUOC va NHAT DINH, phai tuân theo- cung la cach, de 2 chiec may bay( hay 2 chiec tau(vi o xa, chi thay dèn, và KHONG the thay duoc, huong bay cua chiec may bay minh thây- chi cân thay den nay- Pilotes co thê, lam bai toan, de biet- neu tien gan nhau- ca 2, co the dung nhau hay khong? (rat quan trong trong lanh vuc Hai hanh)
        Vay thi tim cach, dôi mau lai, hoac KHONG lam mau gi hêt- de nguoi ta Hong co CUOI cai mui hinh cua cô nuong hén! Dèn de Hai Hành, de cho an toan chu hong phai la den trong 'discothèque'- muon chop tat hay mau gi, và o dau thi cung duoc dau nha!!!
         Tay mat hat Tay trai cua Tàu hay May bay , la nhin tu DUÔI ra DÂU, dê xac dinh, tay mat hay tay trai cua no              
       <message edited by onlytwo on 16/08/2010 - 04:12:42>
        
        KopBiKat

        • Total Posts : 1696
        • Reward points : 0
        • Joined: 17/01/2010
        • Location: ktx
        • Status: offline
        Re:Hê thông gang canh + bôc thân may bay 16/08/2010 - 02:58:36 (permalink)
        HÌ lúc trước cứ ngưỡng mộ sư phụ..sư phụ làm đẹp vậy..chắc mình phải làm nhiều lần mới hy vọng đẹp GẦN bằng sư phụ ..

        nhưng kì này làm trong tâm trạng khác rùi...nhất định phải đẹp hơn sư phụ làm mới được..
        <message edited by KopBiKat on 01/09/2010 - 10:34:10>
        Kop Air Ship
         
         
         voquy

         • Total Posts : 72
         • Reward points : 0
         • Joined: 09/02/2009
         • Location: Đồng nai
         • Status: offline
         Re:Hê thông gang canh + bôc thân may bay 16/08/2010 - 08:32:58 (permalink)
         Đến giai đoạn cuối thật là lý thú để thực hiện tiếp đề tài làm máy bay dây thun. Lý thú ở chổ:
         - Công việc đã trở nên khẩn trương hơn chứ không phải chờ đợi lâu như  trước đây và khi nghĩ rằng chiếc máy bay dây thun của mỗi người rồi sẽ được cất cánh, bay lơ lững và tất nhiên sẽ sẽ được up lên youtube trong ngày đẹp trời rất gần.
         - Mỗi công đoạn sau này càng đi vào chi tiết với kỹ thuật và thủ công thật hay (đúng mới là dân pro chứ không phải chơi).
         - Muốn làm được cần phải đọc, nhìn thật kỹ; thao tác tỉ mỉ, chăm chút và nhẹ nhàng. Vì voquy cũng nghĩ rằng: ngoài việc có thể bay được mà còn phải bay cho đẹp (kể cả nhìn cho đẹp). Do đó thời gian làm các công đoạn vừa rồi cũng không ít.
         Kết quả chưa theo kịp bài nhưng cũng đã đến đây rồi.

         Bộ phận điều chỉnh đuôi ngang và đuôi đứng (cây tre và 2 ống giấy nối chữ thập được dán keo và được cột thêm dây chỉ cho bảo đảm hơn)


         Voquy dùng keo xịt 3M77 rất tiện, mau khô nên dễ bọc thân cong (không phải mất công giữ cho khô,...) tuy nhiên khi xịt keo cho khung sườn mặt thứ hai, ba, tư thì keo sẽ bị bám vào mặt trong của các mặt vừa bọc xong, nên miếng nilon bị mờ chứ không trong suốt như phần cánh.


          
          onlytwo

          • Total Posts : 1127
          • Reward points : 0
          • Joined: 03/06/2009
          • Status: offline
          Re:Hê thông gang canh + bôc thân may bay 16/08/2010 - 11:50:36 (permalink)
          @voquy:
           Khen 'voquy' dung la tay 'Cu phach giang hô' ,da so, khi chi cach lam, moi nguoi, dêu co su suy diên, va lam cho hoan hao hon, cung nhu thich hop voi côt cach cua tung nguoi hon,nhung hau nhu (hau nhu thoi) it nguoi tu suy nghi thêm, chan han nhu onlytwo QUên noi viec quan cong chi , chung quanh ong giay ,vi nghi, khi dan kho khan, ai cung hieu va tu lam thêm!!!!nen so sot dieu nay
          Ban 'voquy' thêm vao diêm nay , Hay lam (Onlytwo cung co làm, nhung hinh nhu, khong co noi dên!!!! )
          Thêm chi tiec kê, la tai it nguoi dung kheo 'phung' ,nhung hinh nhu cung co noi qua! khong biet noi o cho nao va voi ai ?(co the la voi de tu châu ria khac, ngoai pham vi 4r!!! và nguoi nây, khong dung keo nây , mà la keo xich toc!! van duoc nhu thuong!)) nghia la neu co keo 'phung' thi lam cung 1 luc, 4 mieng cartons, va du bi san,  4 mat , khi phung xong, up 2 mat dôi xung vao nhau, va tiêp dên, 2 mat con lai, cung dôi xung nhau, cai nay, chiec may bay, con TUYET dep hon thêm.

           Tô Su hang chê tao may bay nôi tiêng cua Phap la Marcel DASSAUT , co noi câu:
                    "MAY BAY DEP là MAY BAY se phai  BAY DEP"


          <message edited by onlytwo on 16/08/2010 - 11:58:50>
           
           onlytwo

           • Total Posts : 1127
           • Reward points : 0
           • Joined: 03/06/2009
           • Status: offline
           Cach lam chong chong may bay: 17/08/2010 - 03:12:28 (permalink)
           Dùng miêng gô Balsa mong 0,5mm (chac chan la VN hong co, tôi nghiêp!!) vi vay , cac ban chiu kho
           cat 1 miêng go balsa co kich thuoc khoang 5X10cm , roi dat phia trên, 1 miêng giay nham to hôt và dung 1 mieng gô bang phang, dan miêng giay nham nho hôt vao, Giây nham To bên duoi, giây nham nho bên trên,roi 'bào' ,cho dên luc no mong dô 0,5mm-Khi bào, chi Bào theo 1 chiêu nhât dinh thoi! Vuôt nhe theo 1 CHIÊU nhât dinh ,KHONG duoc luoi biêng, 'chà' di chà lai nhu da so chà giay nham!!
           Sau khi da co san, miêng balsa mong nây, quan sat 'nhung soi 'gân' cua gô balsa va dung cay thuoc ke 2 duong song song, bang viet Bic (2 duong nay , nên thay ro , va quan trong, dung làm 'lung sâu' khi ke duong thang nay thoi), va hop voi nhung cong 'so- gân' cua gô balsa 1 goc 45°           Ve hinh dang, cua chong chong , co bê dai =5,5cm và bê ngang , noi rong nhat =2cm

            

           Dùng keo, cat theo hinh ve, cai chong chong nây , và sau do IN cai chong chong nay, dê truc cua chong chong, cung voi truc da ve trên miêng gô mong balsa thu 2  con lai, va dùng kéo ,cat 'dung y hêt' cai canh chong chong thu 2 ,nhu cai thu 1
           Nên dung giay nham hot nho va chà 2 canh chong chong nay ,khi up cai chong chong nay , lên cai chong chong kia , de ca 2 ,dêu giong y hêt va cung 1 trong luong (Rât quan trong cho su thang bang cung nhu khong run cua chiec may bay, khi chong chong, no quay )
             Sau khi da co dung ,nhung diêu kiên trên, nhun 2 canh chong chong nây, vao nuoc nong , và cho doi khoang 5 phut!!

                       Trong khi cho doi, neu khong co cai ly tron , o duoi nho, trên cao (ly tuong nhat) thi dung hop coca hay cay ly co duong kinh ,gan gan nhu hop coca,


            và ke 1 duong thang dung, cua cai ly nay, kê tiêp, ke 1 duong, ket hop voi duong thang dung nay 1 gôc 30°,nhu hinh ve sau dây:

            
           Dat 2 cai chong chong, da nhun nuoc nong, co 'truc' cua chong chong, da ve san, lên, duong 'chéo' ,da ke , trên cai ly( hay hôp coca (nên ke thang trên ly, vi chup anh, kho thay, nên onlytwo ,ve tren giây, cho dê hiêu!) Kê tiep cat 1 miêng giay , up lên phia ngoai, cua 2 cai chong chong, dat trên cai ly  và dùng bang keo ,dan sat vào thanh ly, dê 'canh' chong chong, uôn theo mat cong cua cai ly. So di, dùng miêng giây, dê bên ngoai, vi miêng balsa, rât mong manh, ,khi dan bang keo lên 'thang' o miêng balsa nây, luc go bang keo ra, no se làm rach chong chong? Sau khi dan bang keo lên chong chong, dem phoi nang, hoac dung may xây toc cua 'bà xa'(nêu co!!!) hay rinh rinh, muon tam cua 'cô bô!) ,Thôi hoi nong, lên mat ly nây, cho dên luc, 2 miêng chong chong nây ,khô queo luôn :dê chac an, thoi nhiêu lân
              

           trong khi cho doi, dung cây tâm xia rang bang tre (Cai nây , bên Tây , tim hong ra!!!!Lân nây, Ai o VN, la 'hanh phuc nhat thê gioi!!vi cong tâm tre, chi cân di an mi vit tiêm, roi cuom tam xia rang o dây, tha hô lam chong chong may bay) Onlytwo khong co tam tre, nen dung 2 cong carbon:


           Tia 2 cong tre nây , dêu nhau va dai bang nhau, va làm tron, kich thuoc 'vua van' voi cai ong giây, mà cac ban, da lam truc gan chong chong, o cai dâu, cua chiêc may bay, chi nên co kich thuoc nây- o duôi cua cây tâm , dê co thê, gan vào ong giay thoi, con phan tiêp xuc voi 2 canh chong chong, nên bào nhi va dep lai, dê co thê, dan dinh dê dàng, vao 2 cai canh chong chong nây,Vi lam bang cong carbone, nên onlytwo, phai quân thêm giay, o 2 cong carbon nây, dê no to ra, co thê 'dut' vao ong giay:


           Diêu chinh, khi gan vào ong giây, no giu nguyen vi tri minh gan (khong nên xoay toi, xoay lui, vi se lam 'rông' ong giay ra, moi lân dieu chinh 'Pitch= pas= buoc tiên cua chong chong, phai 'rut ra va diêu chinh và dây vào dung co 'luoi biêng' tim cach xoay tron cai canh chong chong , dê diêu chinh Pitch nây!!!           Hiên tai dên dây, chiêc may bay, Coi nhu Hoan toan Hoan tât- banh xe thi dung 2 miêng gô balsa, bào mong,roi dan lai voi nhau, voi 'so- gân cua gô balsa, thang goc voi nhau hoac dung mieng depron, de lam banh xe, truc quay cua banh xe, nen lam ong giay, vua can voi cong thep 'dây dàn'roi cat gon 2 dâu, dê dut vao chân cua may bay, be cong bên ngoai lai, Onlytwo thay vai nguoi, hoi vê cach lam banh xe, thay va nghe, tuong dê , thi cung dê thoi, nhung cach lam banh xe, cung là 1 nghê thuât- dang du tinh, se làm 1 video, vê cach lam banh xe may bay (vê sau )
            Vây la chiêc may bay, dên dây la hoan toan châm dut - Thuc hiên dên giai doan cuoi cung nay, cac ban, co the HANH DIÊN va Vô Nguc xung tên, Minh moi CHINH GÔC và CHINH THONG là 'modeliste'
             Tu ngu 'Modelisme' chi ve lôi choi mô hinh, va "nguoi choi mô hinh "= Modeliste =La nguoi Tu Hoan Thanh, mô hinh ,Nguoi Tu làm và  làm tu dâu toi cuôi cua mô hinh , con nhung nguoi, Mua may bay dê choi, KHONG thê goi la Modeliste duoc,nhung thiên ha, nhat la VN, khong co dinh nghia ro ret ve Tu ngu , nên Hê ai choi may bay, dêu DÔNG HOA tu ngu nây hêt!
               Vây thi onlytwo , goi nhung nguoi, làm may bay , dên giai doan nây,và da làm chiêc nây , la nhung nguoi 'Choi may bay nhà nghê' hén.
            Topic coi nhu CHÂM DUT và Ha Màn tu dây
              Bonne Continuation -Mes copains
             Thân ai
           Onlytwo

           GHI CHU:
            Thoi han, tu nay dên cuoi thang 8/2010 ,Ban nao da thuc hien  chiec may bay nay, Post hinh lên và thêm tên vao bên duoi, voi sô thu tu,và môi lân, co hinh anh moi, cung dêu 'Copy' lai tên nguoi Da làm va tuân tu, tiêp tuc theo sô thu tu- de onlytwo chi nhin qua, và Biet la co bao nhiêu, dây thung, cân phai goi via VN -Thoi han cuoi cung la ngày 31/08/2010 SE KHOA SÔ ghi tên  ( nêu co nguoi hoi cân dây thung) , onlytwo se goi dây thung.
            Dây thung se UU TIÊN cho 'de Tu RUÔT va nhung sô thu tu DÂU TIÊN ,nêu bi EO HEP trong viêc phân phôi!
           Vây nha ta!

           <message edited by onlytwo on 17/08/2010 - 12:30:10>
            
            víu víu cạch xong

            • Total Posts : 73
            • Reward points : 0
            • Joined: 04/01/2010
            • Status: offline
            Re:Cach lam chong chong may bay: 17/08/2010 - 04:54:03 (permalink)
            Đệ tử chầu rìa xin chào Sư Phụ Onlytwo, và các đồng môn !!!
            lâu rồi không ghé vô diễn đàn (do có việc riêng)
            May quá vừa ghé lại thì Sư Phụ Onlytwo vừa kết thúc khoá học , để tử chầu rìa cố gắng hoàn tất bài học cho theo kip (để còn tham gia khoá học sau nữa chứ)
             
            Dù đả được Sư Phụ cảnh báo nhưng không tránh khỏi

             
            Do nhẹ quá gió thổi rớt xuống đất con gái rượu (6 tuổi) nhặt lên dùm, thế là .. " Cám ơn con gái nhe ,để Bố làm lại cái khác "
             

             

             

             
             
             

             

             

             
             
             
            Và cuối cùng một lần nữa đệ tử chầu rìa lại đem đồ cổ ra

             
            Tổng trọng lượng của cái tuyệt vời biết bay là: 1chỉ 5 phân 6ly (1,56 x 3,75 gam = 5,85 gam "quá nặng so với 4 gam của Sư Phụ Onlytwo" )
            Sở dĩ Víu víu cạch gọi nó là :"cái tuyệt vời biết bay" là vì đem nó ra phóng thử Quả nhiên là "TUYỆT VỜI"
            Bay nhe nhàng hơn một chiếc lá rơi và đáp xuống cực kỳ thảnh thơi
             
            Và giờ này chỉ còn chờ dây thun để chơi máy bay của Sư Phụ Onlytwo gửi cho ( nếu có thể)
            Nếu Sư Phụ Onlytwo có mở khoá tiếp theo nhớ cho víu víu cạch làm đệ tử chính thức nhe
             
            Chúc Sư Phụ Onlytwo và các bạn nhiều sức khoẽ.
            Thân chào !!!
             
            Sống không giận, không hờn, không oán trách,
            Sống mĩn cười với thử thách chông gai,
            Sống vươn lên theo kịp nắng ban mai,
            Sống chan hòa với những người chung sống,

            Sống là động nhưng tâm hồn bất động,
            Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương,
            Sống yên vui danh vọng chẳng màn,
            Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
             
             KopBiKat

             • Total Posts : 1696
             • Reward points : 0
             • Joined: 17/01/2010
             • Location: ktx
             • Status: offline
             Re:Cach lam chong chong may bay: 17/08/2010 - 08:52:53 (permalink)
             đúng là công việc ngày càng háo hức...cứ như chuẩn bị 1 cuộc thi toàn quốc nhỉ
             ...ước gì lúc đầu ko gặp những người "ra đi"..thì xong lâu rùi

             +ah phần bọc cánh.kopbikat ko sử dụng keo xịt tóc..vì hình như nó ko hiệu quả...nó ko ăn với miếng bov5 hay sao ấy..cứ trơ ra....

             kopbikat dùng keo sữa hòa chút nước...rùi lấy ngón tay út..nhè nhẹ xoa..xoa đều..rùi lấy đồ xấy tóc ..(cái nì pải mượn mấy chị mới có..ẹc )..cho nó qua 1 vòng cánh..rùi mới căng miếng bọc..và dùng ngón tay nhè nhẹ lên....rùi lấy máy sấy tóc lần 2..cho nó căng thiệt ra.và hơi khô..mới dám cắt viền...rùi đem phơi năng chút..cho nó khô căng (giống hồi nhỏ làm đèn ông sao ghê )
             (hồi đó ko có làm.mà ngồi nhìn
             ông làm..rùi mang nộp cho cô giáo.cô khen đẹp vậy..kopbikat nói..chuyện...nghề mà.. kekke..ôngkopbikat hay làm đèn cho các cháu chơi mừ)

             sắp trung thu rùi..bánh trung thu bán quá trời ngoài đường..tuyệt thiệt... thèm quá
             <message edited by KopBiKat on 17/08/2010 - 09:02:17>
             Kop Air Ship
              
              
              onlytwo

              • Total Posts : 1127
              • Reward points : 0
              • Joined: 03/06/2009
              • Status: offline
              Re:Cach lam chong chong may bay: 17/08/2010 - 11:31:30 (permalink)
              Hinh nhu, co 1 so nguoi 'vung vê ,khong kheo tay, muôn nho con gai cua 'viu viu cach cach' chay toi luom chiêc may bay, thêm vài lân nua, dù Khong bi rot- Vi ....càng làm, thây càng DEP va thiêeeet HOAN HAO, rat tinh vi , Parfait.
                NHUNG....Tai sao ?, cai canh duôi,(rudder) lai cong ?Nêu cong theo chiêu thang dung  ,thi duoc( ,nhung khong cân thiet, nêu con duoc con gai yêu Bô no ra rit thêm lân nua ...dê co co hoi làm lai cai khac!!!) con hê cong theo bê ngang,(thây hinh, hinh nhu truong hop nây!!?) no se lam chiec may bay, KHONG THÊ bay  THANG và se co KHO KHAN de dieu chinh duong bay!!!!!!!!!
                Bac buoc,:
               Hoac : Phai làm lai cai rudder khac Hoac thêm cai nervure dôi diên voi cai da gan va 'bao' thêm phân nây- de cai rudder, co 2 mat phang, hoan toàn, dôi xung nhau!!!!!!!!!

              @Kopbikat: Dê tu châu ria 'thudung' lam bang keo xit toc , va lam den chiec thu 2, dêu duoc!!!Nên Su Phu moi xac nhân, la co the lam bang keo xit toc thôi !! Vay la cô nuong, dung keo 'xit toc gia' hay  keo xit toc thiet !!??
               Bang gia nao,biet xoay so, truoc kho khan, cai do moi quan trong!


              Danh sach ,nguoi cân day thung:

               1/ Kopbikat
               2/ thudung
               3/ Viu viu cach cach

              Cac ban khac , neu lam xong may bay hoan toan, thi co thê, thêm vao (Copy và thêm vao,voi so thu tu danh sach trên (Chi khi nao, hoan thanh 100% thôi)
              Dây là chiêc may bay, cung loai dây thung, nho hon chiec may bay vua hoan tât trên, va co thê ,bay vong vong, trong phong ngu nho xiu, con TUYET VOI hon, vi dê lam va vi cac ban da lam va co kinh nghiêm, chi làm trong nhay mat- là xong va bay TUYET VOI (vi bo trong thung rac tu lâu, nen màng nhên dinh dây trên chiêc may bay!!!)


               
                 
              <message edited by onlytwo on 17/08/2010 - 11:51:26>
               
               minhphutran

               • Total Posts : 84
               • Reward points : 0
               • Joined: 08/10/2009
               • Status: offline
               Re:Cach lam chong chong may bay: 18/08/2010 - 01:06:08 (permalink)

               Cái bánh xe bằng xốp minhphutran làm nó ẻo uột quá nên minhphutran gỡ bỏ lun.
               Máy banh minhphutran đã thêm cây chống phía trước nhưng phía sau ko tài nào gắn dc.


               Hôm này chỉ mới chỉnh sửa dc như vậy.Minhphutran đang ngồi mài gỗ cho dc 0.5mm.Àh onlytwo cho hỏi sao gắn dây thun vô dc vậy onlytwo.Minhphutran muốn thử quá.
                
                onlytwo

                • Total Posts : 1127
                • Reward points : 0
                • Joined: 03/06/2009
                • Status: offline
                Re:Cach lam chong chong may bay: 18/08/2010 - 02:56:47 (permalink)
                @ minhphutran:
                  - Nên tim cach, post anh, môt cach huu hiêu hon !!!-Nên ep hinh la voi khô 640X480 la hinh, thich hop nhây voi trang web - Co the dung site' imageshack' vi no co thê ep lai nhieu khô theo y minh muon va rat nhanh.
                 -Chân may bay, khong quan trong, vi chiêc may bay nây, chi chay chung 30cm la no cat canh len roi, cung nhu khi ha xuong, khong can chac chan, muc dich de chông cho no dung vung, dê giong nhu may bay thiêt thoi. Chi cân 'UÔN' cong lên chut xiu, la co chân cao ,hon nua, se cao thêm ,nho co banh xe thêm vao,
                 - Phan sau, chi la cay chong, chu khong co banh xe, nêu kho dan vao, dung chi, cot chung quanh, roi sau do, châm keo vaova dâu vao do .
                 - Nhin theo buc anh (kho va cho rat lau!!!) thây canh co A.O.A (angle of Attack) o trung tâm cua canh, quaqua lon va gôc (+) ,trong khi ngoai canh thi goc (-) ? day la dung dieu kiên de bay tôt ,nhung goc nây - qua TO, nên kéo 2 cay chông canh,phia sau, xuông thêm nua(hoac bac buoc phai NÂNG 2 cay chông truoc,,lên cao (va chiêc may bay, tro thành AC DIÊU nhu cu)!!!!!!!
                 tat ca kêt qua trên, là HÂU QUA cua su HÂP TÂP khi làm!!
                              TU TÔN và THÂM TRÂM lai,KIÊN NHÂN va TI MI thêm


                <message edited by onlytwo on 18/08/2010 - 03:06:40>
                 
                 roland

                 • Total Posts : 175
                 • Reward points : 0
                 • Joined: 10/04/2006
                 • Location: Hà Nội
                 • Status: offline
                 Re:Cach lam chong chong may bay: 18/08/2010 - 02:57:45 (permalink)
                 Vậy là đã đến hồi kết.Đây có lẽ là chiếc máy bay mình làm lâu nhất.Cảm giác khó tả,nếu ở gần có lẽ đã mời anh Onlytwo ăn bánh trung thu,uống vài chén cho dãn gân cốt.Chúc mừng các bạn có máy bay đẹp,bay đẹp." border="0" />
                  
                  onlytwo

                  • Total Posts : 1127
                  • Reward points : 0
                  • Joined: 03/06/2009
                  • Status: offline
                  Re:Cach lam chong chong may bay: 18/08/2010 - 03:08:42 (permalink)
                  TRUNG THU là chung nao? bên dây ,vang hoe va khong gan nguoi A châu hay VN nào hêt- ngay ca ngay TÊT, con hong biêt là TÊT!!! Cac ban o VN, thich thât!!!!! Lâu qua, chua nêm lai ,Mui banh Trung Thu va câm day den lông!!!!!
                     Cam On va dang an banh Trung THU - dù la Tuong tuong, cung thây bùi ngùi !!! Long nao nao cua Ngày Xua con Bé!
                   
                                     Lâp lai: Nguoi nao CÂN dây thung, và sau khi hoan thanh may bay, thi tu dông THÊM vao danh sach  ,onlytwo da co ghi (Vi co thê Không cân, nên khong HOI, onlytwo se khong KÊ dên va Khong TINH dên)
                       

                  Ban nao chua co kinh nghiêm vê may bay , lam chiec nây, neu no bay dung và dep liên tuc khac(chua co gan chong chong) , càng tôt, con bay chua dung, se diêu chinh va NHO nhu vây, nêu biêt và oc quan sat +suy luân,  se HIÊU ro NGUYEN LY và NGUYÊN TAC , tai sao ,chiec may bay, khi minh lam , se bay thang , bay queo ma van luon luôn thang bang, tuyet diu duoi su diêu khiên cua minh (trong tuong lai , nêu TU lam chiec may bay)Nho su diêu chinh, vê vi tri, cua câp canh phia truoc nây, cung nhu se thây, thê nao la 'anti-couple ' vi may bay nhe , se thay ro nhung anh huong nây . Vi vay, lam chiêc may bay nây, Giup ban hoc hoi va TU biêt rat nhiêu ve 'Khong khi hoc' (Aérodynamique)
                   Thi du , chiêc may bay, cua 'viu viucach cach' , chua co chong chong, mà cho la bay và dap tuyet voi, la nho,goc canh A.O.A DUNG,nhung ...SAI
                  DUNG vi dieu chinh dung , voi caai may bay dang co, nên no bay luon  và dap xuong DEP,
                  SAI la vi...no bay dep, nhung lai chua co cai Chong chong (trong luong)o dâu ,... tuc la CHUA diêu chinh DUNG, khi co chong chong thâm vào- , No se thanh SAI!!!
                     Kho hiêu hén!!!!! Rang làm viec o CHÂT XAM cua minh thêm hén

                   Cach thu may bay, sau khi diêu chinh cong tre cua duoi sau , canh truoc , may bay co san chong chong, khi buong ra( phong nhe vê phia truoc) No se theo duong 'quy dao' sô 2 va bay theo 1 duong thang liên tuc . May Bay diêu chinh DUNG 100%

                     -Nêu no bay theo hinh sô 1 ,Con SAI !, PHAI  dieu chinh canh phia sau, THÂP xuong
                     - Nêu no bay theo duong sô 3- Con SAI ! PHAI Diêu chinh canh sau , lên cao hon 1 chut
                   Nêu diêu chinh canh sau, lên hoac Xuông rôi,mà Van khong thay Hiêu Qua !!!, tuc la canh truoc, diêu chinh CHUA DUNG!
                  Tuy theo truong hop , Nêu khong giai quyet duoc, dat cau hoi lên dây , onlytwo se phan tach va dieu chinh . Hâu nhu 99%; nêu lam theo dung nhu onlytwo dân giai tu dau, dêu bay DUNG va bay DEP, luc thu lân bay dâu tiên!!!  Hoi chu quan hén, nhung là vây

                  <message edited by onlytwo on 18/08/2010 - 03:49:18>
                   
                   voquy

                   • Total Posts : 72
                   • Reward points : 0
                   • Joined: 09/02/2009
                   • Location: Đồng nai
                   • Status: offline
                   Re:Cach lam chong chong may bay: 18/08/2010 - 12:06:45 (permalink)
                   Nghe bạn viu_viu cạch xong test_fly không có động cơ và chong chong mà mô hình bay nhẹ nhàng và đáp thảnh thơi thì voquy rất phấn chấn và cũng nôn nóng test_fly; tuy nhiên phải làm thêm 4 thanh chống cánh trước và hệ thống bánh xe.
                   Cũng nhờ kinh nghiệm người đi trước và onlytwo chỉ dẫn, do đó mình đã ráp 2 thanh chống trước cho cố định; sau đó mới canh "góc tấn" cho 2 bên cánh cho thật đều rồi mới cắt và gắn 2 thanh chống sau.
                   Phần bánh xe mình sử dụng gỗ balsa 1,5mm; mỗi bánh ghép 2 miếng => dày 3mm; đường kính 1cm. Và làm luôn 3 bánh, gắn cho bánh lái sau luôn cho đẹp. Tuy nhiên mô hình sẽ nặng hơn và tất nhiên đuôi sẽ nặng
                   Đúng là khi test_fly mô hình bay theo đường số 1; tuy không ngẫn đầu lên cao lắm; đáp xuống rất đẹp, nhẹ nhàng và còn chạy được 1 đoạn thật là tuyệt!!!;
                   Để chờ gắn chong chóng xem sao. Gổ balsa 1.5mm đã có sẵn nhưng còn thiếu giấy nhám để bào mỏng. Mẫu chong chóng in ra từ nguyên bản của onlytwo, vừa đúng 5,5mm; ly để làm pitch cánh thì chắc nhà ai cũng có
                   Tổng trọng lượng chưa có chong chóng và dây thun là 8,5g-9g (Do: mũi gắn trục chong chóng hơn nặng; 3 bánh xe; thanh tre chưa cắt ngắn, keo hơi nhiều; v.v và cái cân cũng khg biết có chuẩn hay không.
                   Đến dây xin Onlytwo cho ghi vào danh sách những người CẦN DÂY THUN. Cám ơn nhiều.


                    
                    onlytwo

                    • Total Posts : 1127
                    • Reward points : 0
                    • Joined: 03/06/2009
                    • Status: offline
                    Re:Cach lam chong chong may bay: 18/08/2010 - 01:17:23 (permalink)
                    voquy


                    ....
                    Phần bánh xe mình sử dụng gỗ balsa 1,5mm; mỗi bánh ghép 2 miếng => dày 3mm; đường kính 1cm. Và làm luôn 3 bánh, gắn cho bánh lái sau luôn cho đẹp. Tuy nhiên mô hình sẽ nặng hơn và tất nhiên đuôi sẽ nặng
                      ............
                    Đúng là khi test_fly mô hình bay theo đường số 1; tuy không ngẫn đầu lên cao lắm; đáp xuống rất đẹp, nhẹ nhàng và còn chạy được 1 đoạn thật là tuyệt!!!;
                    Để chờ gắn chong chóng xem sao. Gổ balsa 1.5mm đã có sẵn nhưng còn thiếu giấy nhám để bào mỏng. Mẫu chong chóng in ra từ nguyên bản của onlytwo, vừa đúng 5,5mm; ly để làm pitch cánh thì chắc nhà ai cũng có
                    Tổng trọng lượng chưa có chong chóng và dây thun là 8,5g-9g (Do: mũi gắn trục chong chóng hơn nặng; 3 bánh xe; thanh tre chưa cắt ngắn, keo hơi nhiều; v.v và cái cân cũng khg biết có chuẩn hay không.
                    Đến dây xin Onlytwo cho ghi vào danh sách những người CẦN DÂY THUN. Cám ơn nhiều.

                     

                    -Nguyen tac lam banh xe, dung diêu nha nghê,nhung co the lam banh xe truoc , co duong kinh, lon hon và MONG hon ,nhung vân nên 'câp' 2 miêng gô balsa , co duong 'gân'thang goc nhau, khi dan vao nhau 2 banh xe nay (cua 1 banh xe)
                     Banh xe lam cao hon dê vua cân xung  voi hinh dang chiêc may bay và , Ha chân banh xe phia sau thâp hon, Vi..... nêu khong, chong chong se bi ket....!!khi quay de chay lay tron!!! Vi cach chong chong se dung mat dât( Nêu câm tay va cho bay ,thi duoc, nhung khong thê chay va dap xuong ... )
                       Không cân dê 'lô' ong giay cua banh xe nhieu qua
                    cat bot, Nên nho , cang làm  NHE duoc chô nao co thê làm, Nên Thuc hành  ,khong 'do du'
                    - Câu: 'tuy không ngẫn đầu lên cao lắm; đáp xuống rất đẹp, nhẹ nhàng và còn chạy được 1 đoạn thật là tuyệt!!!; "
                    Nghia la no ngân dâu lên, khi phong no , TUC Là, Canh truoc dieu chinh TUYET VOI roi, chi cân co chong chong la no se di theo duong thang.
                     Trong luong may bay kha nang, van bay duoc, Phia sau Khong cân banh xe , de giam bot trong luong Dung mac cam dieu nay, ngay ca may bay THIET,loai nhe ,phia sau, chi la cây Gây dê chông va co thê , TRUOT nhu 'Patin' trên mat dât- dù là dât gô ghe- (Dinh luât vê don Bây: du nhe ,nhung TAY DON BÂY, xa trong tâm,và dù NHE,  van anh huong NHIÊU dên luc tac dông 'Moment' cua don bây)


                    <message edited by onlytwo on 18/08/2010 - 01:23:52>
                     
                     rockphonix

                     • Total Posts : 31
                     • Reward points : 0
                     • Joined: 19/08/2010
                     • Status: offline
                     Re:Cach lam chong chong may bay: 19/08/2010 - 10:56:15 (permalink)
                     Cháu xin phép góp ý vè dây thun
                     cái loại dây thun ma` bác onlytwo nói thì cháu ko bik chất lượng có giống loại day thun mà cháu tìm ra ko vì cái này cháu cắt ra kéo đc. tù 20cm dài ra 80 cm có thể hơn vì nó khá căng thui nên cháu ko dám kéo nữa
                     vè dây thun cháu thấy có một loại rất giống cái dây thun chuyen dùng.Mà cái dây thun đó có thể lấy trong một món đồ choi dễ tim`(vì đang nhỏ hay nghịch đò chơi nên tháo ra tùm lum để chế đồ nên phát hiên)cháu cũng rất rất muốn làm cái máy bay khá "dễ"nhưng khó "nuốt"này.
                     Cái dây thun đó ỏ trong cái tay cầm của một loại đồ choi gần giống trong đây:
                     http://www.youtube.com/watch?v=js_adN7cS8k
                     cái loại đồ choi đó có nhiều dạng tương tự (nếu ai hay mua đồ chơi trẻ em sẽ bik)và rẻ hơn
                     trong cái tay cầm đó có một cái dây thun(rất giống loại trong topic này)có thể cắt ra để sử dụng rất dễ kiếm
                        Cháu chỉ xin góp ý nếu ai ko thể có dây thun từ bác onlytwo có gì sai sót xin nhẹ tay chỉ bảo
                          Xin cảm ơn!
                      
                      minhphutran

                      • Total Posts : 84
                      • Reward points : 0
                      • Joined: 08/10/2009
                      • Status: offline
                      Re:Cach lam chong chong may bay: 19/08/2010 - 11:44:55 (permalink)

                      Danh sach ,nguoi cân day thung:

                       1/ Kopbikat
                       2/ thudung
                       3/ Viu viu cach cach
                       4/minhphutran
                       5/Voquy
                       
                       onlytwo

                       • Total Posts : 1127
                       • Reward points : 0
                       • Joined: 03/06/2009
                       • Status: offline
                       Re:Cach lam chong chong may bay: 19/08/2010 - 02:29:50 (permalink)

                       @rockphonix:
                        - Rat hân hoan ,neu tim ra duoc dây thung de tu lam may bay o VN, onlytwo cung mong moi dieu nay tu lâu.
                        - Loai day thung trong cai tay quay, de 'lancer' dia bay, da co tu trên Nua thê ky nay!!!, Khong cân dung nhung day thung 'dac biet' ,nhiêm vu cua no là de tay quay, tro lai vi tri 'khoi dau' . voi 'uoc muon nây, chi cân day thung côt day lung quân, du suc qua câu -
                              "Giêt kiên mà phai dùng cai Bua Ta",
                         thi chi tôn công và làm moi tay!!!!!
                                               @minhphutran:
                         - Khen da hiêu y cua onlytwo ,nhung chua châp nhan duoc cho 'minhphutran' neu khong sua canh may bay lai!!!!Vi se khong the bay và se lam 'mang tieng' may bay cua onlytwo !!!
                         - Danh sach se diên vao thêm ten 'minhphutran khi dieu chinh lai canh may bay .
                        Vay hen !


                       Thoi han chot de ghi ten cho day thung  :
                         ngay cuôi cùng là J=  31/08/2010 nghia la hom nay : ( J-12)
                       Danh sach chinh thuc :                       1/ Kopbikat
                       2/ thudung
                       3/ Viu viu cach xong
                       4/Voquy


                       5/ minhphutran (ban chinh thuc và dang cho doi!!!sau khi sua lai dô nghiên cua canh truoc)!!!

                       <message edited by onlytwo on 19/08/2010 - 03:30:09>
                        
                        thudung

                        • Total Posts : 207
                        • Reward points : 0
                        • Joined: 30/03/2010
                        • Status: online
                        Re:Cach lam chong chong may bay: 19/08/2010 - 04:10:26 (permalink)
                        rockphonix


                        Cháu xin phép góp ý vè dây thun
                        cái loại dây thun ma` bác onlytwo nói thì cháu ko bik chất lượng có giống loại day thun mà cháu tìm ra ko vì cái này cháu cắt ra kéo đc. tù 20cm dài ra 80 cm có thể hơn vì nó khá căng thui nên cháu ko dám kéo nữa
                        vè dây thun cháu thấy có một loại rất giống cái dây thun chuyen dùng.Mà cái dây thun đó có thể lấy trong một món đồ choi dễ tim`(vì đang nhỏ hay nghịch đò chơi nên tháo ra tùm lum để chế đồ nên phát hiên)cháu cũng rất rất muốn làm cái máy bay khá "dễ"nhưng khó "nuốt"này.
                        Cái dây thun đó ỏ trong cái tay cầm của một loại đồ choi gần giống trong đây:
                        http://www.youtube.com/watch?v=js_adN7cS8k
                        cái loại đồ choi đó có nhiều dạng tương tự (nếu ai hay mua đồ chơi trẻ em sẽ bik)và rẻ hơn
                        trong cái tay cầm đó có một cái dây thun(rất giống loại trong topic này)có thể cắt ra để sử dụng rất dễ kiếm
                          Cháu chỉ xin góp ý nếu ai ko thể có dây thun từ bác onlytwo có gì sai sót xin nhẹ tay chỉ bảo
                            Xin cảm ơn!

                        chào rockphonix theo thudung biết thì loại dây thun đó không thể làm được vì loại đó thudung có rât nhiều vì ngày trước mê những thứ bay được mà lên cũng có mua loại này


                         
                         onlytwo

                         • Total Posts : 1127
                         • Reward points : 0
                         • Joined: 03/06/2009
                         • Status: offline
                         Banh xe may bay 19/08/2010 - 05:23:04 (permalink)
                         Dê bô tuc phan con lai, cua chiec may bay, dây la vai chi tiec cung nhu nguyên tac gian di , de lam banh xe may bay -Cach lam nay, co thê, cho nhung chiêc may bay, nang dên 800grs, van ngon lanh (co the hon,neu dùng gô tôt va chac chan(loai balsa cung=Balsa co rat nhieu loai, tu nhe den nang, tu mêm dên cung) :
                           Dung 1 mieng gô mong 1mm (cho loai may bay nay , dê nhe thôi) cat ra  ,thành 4 hinh vuong, kich thuoc phong chung, voi duong kinh cua banh xe, muon thuc hiên , dung keo, dan thang goc, 2 miêng, tung câp voi nhau ,theo duong 'gân' cua gô balsa(gach mau do, cua onlytwo , de thay ro , duong gân cua balsa ) Sau khi dan dinh xong, dung keo, cat vong tron, (dai khai thoi, va châm trong tâm cua mieng gô nay- roi khoet lô, va cap vao may khoan - Dùng giay nham loai Hôt to, ,cho may khoan chay, Cac ban se co cai banh xe , chang nhung THIIÊET là tron ma con dêu va y hêt lan nhau (2 banh xe, cung lam 1 luc)                         Sau khi quay xong và cho 'ca' vào miêng giay nham, banh xe se co hinh dang nhu sau:
                         Lam ong giay, quan chung quanh, cong day dàn,  (da cung kich thuoc , voi,chân may bay, quân that chac va dêu- de khi banh xe quay, khong lêch lac hay xiêu deo ,sau do dung keo dan gô (hay keo khac) dan truc nây, vào tâm cua banh xe- Nên dan banh xe, thang dung voi cong day dân, dê banh xe, luc chay, khong nhu dang 'uông ruour dê'!!!
                         Dung ra ,banh xe , cân phai bao chung quanh, 1 loai ong lam bang chât 'Neoprene( loai keo ho lam kho , tron va dai- de lot cua hay kep vao lô hong, de gio lanh, khong luon vao trong nha- No rat xôp, rat nhe va rat mêm -Se tiêp vat liêu nay- o phan kê tiêp lam banh xe may bay o day) con dôi voi may bay day thung, vi cân 'THIÊT la NHE, nên banh xe ,,sau khi dan truc (cuôn giay  o tâm banh xe, Cat ngan gon lai, chi 'lô' ra, o 2 phân ngoai banh xe, chut xiu thoi, dê no giu hinh dang 'thang goc' voi truc cua banh xe ,luc chay, se chay duong thang )
                          Vi luoi ,tai ly do ..tiêp tân ban be, uynh tennis, roi Nhâu Whisky -Cognac vv voi buoi tiêc  ,onlytwo moi tren 15 nguoi, de coi tac pham , nha bêp ma onlytwo vua hoan thanh, nen 'hoi ruou' con phang phat' - nen chua cat dây thung và lam video !!!!! Sorry!!!

                          San dip ,khoe luôn, onlytwo gi$ông nhu 'em bé' , hê mac quan ao moi- thay 'Khoai' rôi!!!,nhung chay ra ngoai hàng xom, khoe minh, dang mac ao moi, cai 'KHOAI' con tang len , 'Ti -tê' hon !!!
                           Hinh nha bêp , (can nha onlytwo cho sinh viên muon ) luc chua lam nha bêp Và.... hinh sau khi hoan thành (Noi nho, onlytwo nhieu 'tài mon và tài vat lam!!!lam thê nê, tho sua ong nuoc, tho hàn, tho son, tho diên, tho diên tu- tho quet WC, cai nào cung DUOC ,hêt xây con cào cào lam!!

                         Truoc khi làm : (Và chi làm co 1 minh thôi nha, KHONG co tho nào phu hêt!!!vi vay, nghi la 4 ngay thi xong, rôt cuôc , keo dai tren 10 ngay)


                         Sau khi lam nha bêp xong:


                         Thê moi biêt: Cai KHOAI ,da KHOAI mà nêu duoc chia se voi ai, cai KHOAI nây, no tang lên gap 10 lân, 100 lân luôn!!!!

                         ...............................
                          Cach lam banh xe , tông quat, cho may bay ,Co hinh dang TO hon va Nang hon:
                          Dung gô balsa , dây hon, thi du trên day la balsa 4mm
                          cung cat 4 manh , lon nho tuy theo kich thuoc cua cai banh xe muon làm; roi dan voi gân gô balsa , thang goc nhau ,dut 1 lô o tâm, gan vao may khoang và tua vao giay nham hat to, bao tron, sau khi bao xong, dung giay nhan nay- dêp lai hinh goc nhon, và bao o giua cua môi banh xe , no se co duong ranh o giua
                         (ban di uynh tennis (con tiêp)
                          Sau khi 'bao xong, banh xe se co bê 'dây'  nhu sau:


                         Dung miêng giay nham , xêp lai , voi goc nhon,nhu mui tên, và mài duong 'ranh' o giua banh xe, no se co hinh dang nhu sau:
                         dat 1 miêng giay nham; nghiêm, dê cai banh xe, co bê ngoai,hep hon o tâm cua banh xe,de no co dung hinh dang, cua banh xe, cung nhu, nho o tâm banh xe, dây hon, no se giu banh xe, thang goc hon voi truc cua chân may bay (nhin ro,dô nghiên, gôc cua mieng giây nham va banh xe)


                         Kê tiep, dung 1 cai ong ,nguyen liêu la Néoprene (1 loai keo, nhung ho che tao ra
                         muc dich , dê lot nhung khe cua cua cai nhà, no hinh tron, rat mêm va nhat la RÂT NHE lai mêm vua du, giong y hêt ,nhu cai 'vo' banh xe ), cat 1 doan, vua du dai, chung quanh banh xe, dung keo 'superglue' châm vao o dâu cua doan cat nay, rap lai , và trông vào banh xe bang balsa , o khe giua , da bao 'lom sâu' vào
                          Ban vua co cai banh xe may bay, vua nhe,, vua giong y hêt, co the thêm hinh ven nhu banh xe hoi, tuy theo trang tri dê giong chiec may bay cua ban sang chê:


                            

                         châm 1 dau , keo super glue, ,no se thanh nhu sau:
                            

                         Bao dam banh xe may bay cua ban, nhe nhat chac chan nhat :
                          

                          Chuc cac ban thanh cong
                         <message edited by onlytwo on 19/08/2010 - 10:05:40>
                          
                          Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                          Change Page: << < ..11121314151617181920.. > >> | Showing page 15 of 22, messages 351 to 375 of 547

                          Jump to:

                          Current active users

                          There are 0 members and 2 guests.

                          Icon Legend and Permission

                          • New Messages
                          • No New Messages
                          • Hot Topic w/ New Messages
                          • Hot Topic w/o New Messages
                          • Locked w/ New Messages
                          • Locked w/o New Messages
                          • Read Message
                          • Post New Thread
                          • Reply to message
                          • Post New Poll
                          • Submit Vote
                          • Post reward post
                          • Delete my own posts
                          • Delete my own threads
                          • Rate post

                          2000-2016 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9