Trang chủ Clbmohinh.com


 CUB J3 LẦN ĐẦU TIÊN CẤT CÁNH & ĐÁP AN TOÀN

Author Message
TRANBA

 • Total Posts : 57
 • Reward points : 0
 • Joined: 20/02/2015
 • Status: offline
CUB J3 LẦN ĐẦU TIÊN CẤT CÁNH & ĐÁP AN TOÀN 06/07/2015 - 01:09:23 (permalink)
THẬT KHÓ mà kể hết được niềm vui khi mà lần đầu tiên đưa được chiếc máy bay lên bầu trời, niềm vui ấy được nhân lên nhiều lần lúc đưa nó được xuống đường băng an toàn.
Mình thành thật cám ơn sự kèm cặp nhiệt tình của các anh em PILOT nhóm HHRC
]
<message edited by TRANBA on 06/07/2015 - 01:13:06>
 
#1
  Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

  Jump to:

  Current active users

  There are 0 members and 2 guests.

  Icon Legend and Permission

  • New Messages
  • No New Messages
  • Hot Topic w/ New Messages
  • Hot Topic w/o New Messages
  • Locked w/ New Messages
  • Locked w/o New Messages
  • Read Message
  • Post New Thread
  • Reply to message
  • Post New Poll
  • Submit Vote
  • Post reward post
  • Delete my own posts
  • Delete my own threads
  • Rate post

  2000-2019 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9