Trang chủ Clbmohinh.com


 Gắn ESC HoppyWing 100A vào size 450

Author Message
HPSAIGON

 • Total Posts : 105
 • Reward points : 0
 • Joined: 30/05/2016
 • Status: offline
Gắn ESC HoppyWing 100A vào size 450 09/10/2017 - 02:35:10 (permalink)
Các bạn cho mình hỏi thưởng mấy cái ESC to như hoppywing 50 hoặc 100A thì gắn vào heli size 450 để nó chỗ nào là hợp lý và vừa mắt nhất.
Mình mua về tính thay con ESC cũ nhưng nó to quá không tìm chỗ trồng để gắn vào cho hợp lý. Các bạn chỉ giúp 
 
#1
  EaSuóp

  • Total Posts : 105
  • Reward points : 0
  • Joined: 12/06/2016
  • Location: Đắk Lắk.
  • Status: offline
  Re:Gắn ESC HoppyWing 100A vào size 450 10/10/2017 - 05:35:18 (permalink)

   
  #2
   NGUYỄN HỮU QUYỀN

   • Total Posts : 845
   • Reward points : 0
   • Joined: 25/09/2011
   • Location: hà giang
   • Status: offline
   Re:Gắn ESC HoppyWing 100A vào size 450 01/09/2019 - 08:37:03 (permalink)
   Lắp con này vô nặng bay lì lắm bác. Sao ko đổi qua con nhỏ hơn bay cho đỡ hao pin ?
    
   #3
    Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

    Jump to:

    Current active users

    There are 0 members and 2 guests.

    Icon Legend and Permission

    • New Messages
    • No New Messages
    • Hot Topic w/ New Messages
    • Hot Topic w/o New Messages
    • Locked w/ New Messages
    • Locked w/o New Messages
    • Read Message
    • Post New Thread
    • Reply to message
    • Post New Poll
    • Submit Vote
    • Post reward post
    • Delete my own posts
    • Delete my own threads
    • Rate post

    2000-2019 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9