Trang chủ Clbmohinh.com


 phong anh cua lmkloveforever

Change Page: < 1234 | Showing page 4 of 4, messages 76 to 81 of 81
Author Message
lmkloveforever

 • Total Posts : 244
 • Reward points : 0
 • Joined: 16/01/2009
 • Location: tp Nha Trang
 • Status: offline
Re:phong anh cua lmkloveforever 18/12/2017 - 02:20:52 (permalink)
L39

https://upnhanh.mobi//thu...d3fc0b25e40540a620.jpg

<message edited by lmkloveforever on 20/12/2017 - 01:30:58>
 
#76
  luckylong

  • Total Posts : 2477
  • Reward points : 0
  • Joined: 22/01/2006
  • Location: Cracow (Poland)
  • Status: offline
  Re:phong anh cua lmkloveforever 20/12/2017 - 05:56:05 (permalink)
  Chơi cả mô hình giấy.
  Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới chào đời...

  My Gallery (update):
  http://www.clbmohinh.com/forum/tm.aspx?m=51422
   
  #77
   lmkloveforever

   • Total Posts : 244
   • Reward points : 0
   • Joined: 16/01/2009
   • Location: tp Nha Trang
   • Status: offline
   Re:phong anh cua lmkloveforever 20/12/2017 - 07:28:31 (permalink)
   Chào anh Long!
   Lâu lâu vào post hình mà ko đc!
   Chơi mô hình giấy xong áp dụng sang mô hình bay cũng thú vị lắm anh!
    
   #78
    lmkloveforever

    • Total Posts : 244
    • Reward points : 0
    • Joined: 16/01/2009
    • Location: tp Nha Trang
    • Status: offline
    Re:phong anh cua lmkloveforever 20/12/2017 - 07:33:25 (permalink)
    Ráp lại thành thế này!
     
    #79
     lmkloveforever

     • Total Posts : 244
     • Reward points : 0
     • Joined: 16/01/2009
     • Location: tp Nha Trang
     • Status: offline
     Re:phong anh cua lmkloveforever 20/12/2017 - 07:37:20 (permalink)
     Tiếp theo là:
      
     #80
      luckylong

      • Total Posts : 2477
      • Reward points : 0
      • Joined: 22/01/2006
      • Location: Cracow (Poland)
      • Status: offline
      Re:phong anh cua lmkloveforever 28/12/2017 - 05:54:24 (permalink)
      Mô hình giấy nhiều chi tiết hơn, khi từ giấy chuyển sang foam có lẽ phải bỏ bớt chi tiết. Khi nào thi bay đây? :D
      Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới chào đời...

      My Gallery (update):
      http://www.clbmohinh.com/forum/tm.aspx?m=51422
       
      #81
       Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
       Change Page: < 1234 | Showing page 4 of 4, messages 76 to 81 of 81

       Jump to:

       Current active users

       There are 0 members and 1 guests.

       Icon Legend and Permission

       • New Messages
       • No New Messages
       • Hot Topic w/ New Messages
       • Hot Topic w/o New Messages
       • Locked w/ New Messages
       • Locked w/o New Messages
       • Read Message
       • Post New Thread
       • Reply to message
       • Post New Poll
       • Submit Vote
       • Post reward post
       • Delete my own posts
       • Delete my own threads
       • Rate post

       2000-2019 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9